fbpx

Värmdö

Tuna loge

Rivningshot. Tuna loge byggdes kring sekelskiftet 1900 och fungerade som ett annex till Tuna gård. Med tiden kom gården att köpas av finansmannen Torsten Kreuger, varpå logen började användas för att lagra spannmål. Idag är den kanske mest känd för de fester och spelningar som anordnades här på 1950- och 60-talen…

Läs mer

Stenhuset i Alsvik

Förfallet kan nu få ett slut då fastighetsägarna visat vilja att rusta upp huset. Byggnaden uppfördes under 1700-talets första hälft och blev på 1800-talet delat mellan två gårdar. Huset är än idag delat och ägt av två olika familjer och anledningen till förfallet tycks vara en kombination av ett tidigare svagt intresse, svårigheten att samordna ett reparationsprojekt med två familjer samt ekonomi. Men nu ser huset alltså ut att äntligen kunna få den omsorg det behöver.

Läs mer

Susegårda

Förfall. Susegårda, intill Stavsnäs vinterhamn, uppfördes i början av 1900-talet – troligtvis efter ritningar av Ferdinand Boberg. Byggmästaren lär ha använt rivningsmaterial från gamla Waldemarsudde. Idag står byggnaden utan underhåll och förfallet är ett faktum. Fastighetsägaren, Skanska, verkar vänta ut att byggnadens skick blir så dåligt att rivning är enda utvägen.

Läs mer
keyboard_arrow_up