fbpx

Vad är byggnadsvård?

Det finns många definitioner av vad byggnadsvård är. Svenska byggnadsvårdsföreningens definition är:

Byggnadsvård är ett förhållningssätt där man bygger, utvecklar och renoverar med material, konstruktioner och metoder som skapar bestående värden för hus och människor.

Men det finns fler definitioner av byggnadsvård…

Vem som har “rätt” definition av byggnadsvård är svårt att säga, kanske inte heller intressant. Gemensamt är att vi alla strävar efter hållbara och beprövade sätt att bevara vårt kulturarv. Här finner du länkar till andras definitioner av vad byggnadsvård är för något.

Ger grundläggande definitioner och förhållningssätt för modern kulturvård.
Byggnadsvård handlar om att vårda vår gemensamma skatt av äldre byggnader och miljöer.
Byggnadsvård handlar till stor del om att vårda kunskapen om hur man byggde förr. Att använda sig av samma material och metoder vid renovering av sitt hus, som när huset en gång byggdes.
Byggnadsvård är ett annat övergripande begrepp, som i första hand beskriver mer småskaligt, tekniskt och praktiskt restaureringsarbete, men som ryms inom en restaurering.
Byggnadsvård innebär att lyssna till vad byggnaden själv har att berätta och att utgå från dess egna förutsättningar, genom att tillvarata befintliga kvalitéer och kulturhistoriska värden.
Begreppet byggnadsvård sammanfattar skötsel, underhåll och vård av befintliga byggnader, i form av både praktiskt och teoretiskt arbete. Detta gäller såväl äldre som nyare bebyggelse (även om ordet “byggnadsvård” oftare används i samband med äldre bebyggelse).
Byggnadsvård; att med hjälp av cirkulära material renovera reversibelt eller restaurera en byggnad och dess kringmiljö och därmed bevara de unika värden som byggnadsmiljön har med hänsyn till historia såväl som framtid.
Meny