Gula listan – kulturarv i fara

Gula listan är vår bevakningstjänst och visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Målet är att visa vad som händer med, och vilka hot, våra kulturmiljöer står inför. Anmälaren kan vara en av våra medlemmar eller allmänheten. Anmälaren är alltid anonym. Listobjekten uppdateras då anmälaren eller annan hör av sig med ny information.

Har du ny information om ett av våra objekt? Mejla Redaktören

Aktuella objekt

AktuellaHotatGula listan

Villa Berghem, Malmö

Grandiosa villa Berghem (senare kallad S:t Andreasgården) i Malmö har köpts av ett fastighetsbolag som påbörjat ett stort antal renoveringsarbeten utan bygglov. Detaljer av kulturhistoriskt värde har rivits ut.

Hjälp att driva ett fall:

Svenska byggnadsvårdsföreningen har inte möjlighet att driva alla fall, men vi hjälper dig gärna att arbeta med lokala frågor. Här har vi samlat ett antal dokument som hjälper dig att skydda hotade miljöer.

Genom opinion, information och engagemang kommer man långt! När du blir medlem i föreningen stödjer du arbetet att rädda hotade byggnader och miljöer.

Alla objekt