• Res med oss till Gotland

  Res med oss till Gotland

  Dags att anmäla sig till årets vårresa!

  Läs mer

 • Medlemsmöte i Lund

  Medlemsmöte i Lund

  Föreningens medlemmar inbjuds härmed till årsmöte.

  Läs mer

 • Medlemsmöte i Lund

  Medlemsmöte i Lund

  Föreningens medlemmar inbjuds härmed till årsmöte.

  Läs mer

 • Res med oss till Gotland

  Res med oss till Gotland

  Dags att anmäla sig till årets vårresa!

  Läs mer

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening vars uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande. Genom att bli medlem i Byggnadsvårdsföreningen gör du en viktig insats.

Du stärker vår röst och hjälper till att försvara, vårda och utveckla byggnader och bebyggelsemiljöer – från herrgårdar, parker och trädgårdar till funkishus, stadsmiljöer och industrikomplex.

Dessutom får du vårt omtyckta medlemsmagasin Byggnadskultur fyra gånger om året och löpande inbjudningar till kurser, läger, visningar och seminarier.

Bli medlem nu i Sveriges nätverk för byggnadsvård!

Som medlem i föreningen får du tillgång till Sveriges största nätverk för byggnadsvård. Genom det kan du ta del av allt från energispartips, renoveringsråd och experthjälp till medlemsrabatter i nästan alla av landets byggnadsvårdsbutiker.

Dessutom får du vårt omtyckta medlemsmagasin Byggnadskultur fyra gånger om året och löpande inbjudningar till kurser, läger, visningar och seminarier.

Aktuellt

Årsmöte i Lund

Årsmöte i Lund

Föreningens medlemmar inbjuds härmed till årsmöte Fredag 12 april 2019 klockan 17:00 –...

Överklagande Hästen 21, Stockholm

Beslut som överklagas: Stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut 2018-11-22 att anta förslag...
Remissvar

Remissvar "En utvecklad översiktsplanering"

SBF anser inte att förslagen i betänkandet svarar mot syftet med utredningen enligt regeringens...
Överklagande och prövningstillstånd Trygg-Hansahuset

Överklagande och prövningstillstånd Trygg-Hansahuset

Beslut som överklagas: Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, överklagar mark- och...

Kommande aktiviteter

Fönsterrenovering

Fönsterrenovering

Fönsterrenovering (Kopiering)

Fönsterrenovering (Kopiering)

Träsmak - om svenska pinnstolar

Träsmak - om svenska pinnstolar

Färgforum 2019

Färgforum 2019

Årets tema: Hållbarhet – hur definierar olika aktörer hållbarhet?

Här hittar du information om...

 • Gula listan - hotade miljöer

  Gula listan - hotade miljöer

  Rivas eller sparas?

  Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

  Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.

  Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

  Läs mer

 • Vårt newsroom

  Vårt newsroom

  Skrivelser, debattartiklar, pressmeddelanden och öppna brev.

  Det händer ofta att Byggnadsvårdföreningen uttalar sig i media eller formulerar egna skrivelser i frågor som engarerar våra medlemmar. Om du vill veta vad föreningen publicerar tycker vi att du ska besöka vårt newsroom.

  Genom styrelse, kansli, redaktion och länsombud driver vi opinion i aktuella frågor. Alla de debattartiklar som publiceras i Byggnadskultur publiceras även på nätet. Här finns också repliker på andras texter, öppna brev till våra politiker och pressmeddelanden som berör oss och vår bransch.

  mynesdesk

 • Frågeforum!

  Frågeforum!

  Experterna ger svar på era frågor

  Här har vi samlat frågor som gäller byggnadsvård från er medlemmar.

  Svaren av våra experter i forumet ges utan att objekten besiktigats. Svaren är råd som Byggnadsvårdsföreningen inte lämnar garantier för.

  Byggnadsvårdsfrågor i samlad databas.

  Läs mer

 • Vårt magasin

  Vårt magasin

  Tidskriften Byggnadskultur

  Ett omtyckt forum för byggnadsvård som nominerats till årets kulturtidskrift!

  Byggnadskultur är Svenska byggnadsvårdsföreningens tidskrift. Den vänder sig både till professionella hantverkare och husägare likväl som till medvetna stadsbor och allmänt byggnadsvårdsintresserade. Tidningen utkommer fyra gånger per år och innehåller artiklar om aktuella ämnen, byggnaders och trädgårdars material, miljö, historia och arkitektur, hållbara hantverksmetoder, rådgivning och tips samt en hel del debatt och opinionsbildning.

  Aktuellt nummer hittar du i webbshopen. Artiklar införda i tidigare nummer av tidskriften hittar ni i vår artikelsamling.

  Läs mer

 • Våra länsombud

  Våra länsombud

  Expertsrådgivning för våra medlemmar!

  Byggnadsvårdsföreningen har länsombud i hela landet. Bland våra ombud finns antikvarier, hantverkare, arkitekter, arborister, energirådgivare, byggherrar och ingenjörer. Som medlem i Svenska byggnadsvårdföreningen får du fri rådgivning genom länsombuden. Ta gärna kontakt med vårt kansli om du är osäker på vem du bör kontakta med vilken fråga, vi vet vilka länsombud som har god kännedom inom olika områden.

  Utöver rådgivningen arrangerar våra länsombud även olika byggnadsvårdsaktiviteter. Vill du veta vilka temadagar, visningar, kurser eller föreläsningar som planeras hos dig? Klicka bara på huvudrubriken "Mer byggnadsvård" och sedan "Landet runt" här ovanför.

  Läs mer

 • Medlemsrabatter

  Medlemsrabatter

  i över 45 byggnadsvårdbutiker!

  Svenska byggnadsvårdsföreningen samarbetar med nästan alla byggnadsvårdsbutiker i Sverige. Våra medlemmar har rabatter på allt från linoljefärg till kursavgifter i samtliga av dom. Hos oss kan du ta reda på vilka butiker som finns i ditt närområde, samt vilken typ av rabatt de erbjuder!

  Flera butiker har dessutom webbshop eller möjlighet att leverera sina produkter per post. Vad är du ute efter? Här kan du bläddra igenom vår lista på över 45 medlemsrabatterade byggnadsvårdsbutiker över hela Sverige.
  Vi har även ett par stycken i Finland och Norge!

  Läs mer

 • Vårt kalendarium

  Vårt kalendarium

  Har du koll på alla länsarrangemang, temadagar och kurser i ditt län?

  Vårt kalendarium uppdateras ständigt med inbjudningar till visningar, föreläsningar, workshops och utbildningar från både länsombud, byggnadsvårdsbutiker och samarbetsorganisationer.

  I regi av våra länsombud och samarbetspartners anordnas varje år ett hundratal visningar av hus, gårdar eller stads- och industrimiljöer runt om i landet. Vi bjuder in till exklusiva möjligheter att besöka pågående restaureringar eller privata kulturarv och arrangerar egenkomponerade temadagar och utflykter. Och du, som medlem i byggnadsvårdsföreningen får du alltid rabatt på våra länsarrangemang!

  Läs mer

 • Vårresa 2019

  Gotland &         

  det unika bebyggelsearvet

   

  Nytt koncept för vårresan - föreningens årsmöte sker vid annat tillfälle och vårresan

  är utformad som en paketresa där resor och boende ingår i priset. Resan sker i samverkan med Mejtresor och Norrtelje Resebyrå.

   

  Årets resa bjuder på två intressanta föreläsningar - om ny handlingsplan för världsarvsstaden Visby och om antikvarieutbildningarna på Campus Gotland. Vi gör en stadsvandring i Visby. Vi besöker medeltidskyrkorna Anga och Garde, Norrlanda fornstuga och järnvägsmuseet i Dalhem. Vi reser med museitåget från Dalhem till Roma där vi får se det återanvända sockerbruket. På Buttle kalk får vi veta mer om kalkhantering.  Vi besöker den välbevarade gården Taksteins, en gård i Gann under renovering samt Bungemuseet som är ett av Sveriges största friluftsmuseer. Första kvällen blir det mingel med buffé på hotellet och andra kvällen intar vi festmiddag i Frimis vackra lokaler i Visby. 

  Anmälan: varresan@byggnadsvard.se, 0176-12500. Kontaktpersoner Kajsa Hjertén, Lars-Åke Radojewski. Sista anmälningsdag den 1 april 2019. Deltagarantalet är begränsat och anmälan bindande. Meddela namn, adress, mobilnr, e-post, födelsedatum, medborgarskap samt ev. allergier. För anslutning Oskarshamn kontakta arrangören.

   

  Kostnad: 6850 kr. Enkelrumstillägg 975 kr. För deltagande i resan krävs medlemskap i Svenska byggnadsvårdsföreningen respektive 

  familjemedlemskap om två eller flera deltar i 

  resan från samma hushåll. I avgiften ingår resor t.o.r. Cityterminalen/Stockholm - Visby, hotell, måltider och förfriskningar under hela resan samt föreläsningar, bussresor och guidningar.

   

   

  Fredag 17 maj

   

  09.40

  11.25

  14.55

  15.00

  Avresa med chartrad buss från Cityterminalen, Stockholm till Nynäshamn

  Avresa med färja till Visby

  Ankomst till Visby

  Avhämtning med chartrade bussar för färd till Strand Hotell Visby

  16.00-19.00

  16.30

  17.15

  18.00

  Seminarium

  Registrering. Eftermiddagskaffe

  Föreningens ordförande Margareta Hallin hälsar välkommen

  Elene Negussie, världsarvssamordnare, fil.dr i kulturgeografi:

  Ny strategi och handlingsplan för världsarvsstaden Visby

  Petra, Eriksson, adjunkt kulturvård, ansvarig för byggnadsantikvarieprogrammet:

  Antikvarieutbildningarna på Campus Gotland - från den praktiska byggnadsvården till den globala utmaningen

   

  Seminariet avslutas

  19.00-22.00

  Mingel med buffé på hotellet. Möte med studenter från byggnadsantikvarieprogrammet

  Lördag 18 maj

   

  08.30-9.30

  Stadsvandring        

  Guider: Lars Bäckman, auktoriserad guide, Peter Doolk, f.d. länsombud, Paul May, länsombud.      

  Tre grupper: Två i staden, en i Botaniska trädgården.                                                                          

  09.30

  Avfärd med bussar

  Guider: Kristina Berglund, arkitekt SAR/MSA, Lars Bäckman

  Gotlands landskyrkor, anförande i bussarna av guiderna      

  10.15-11.45

  Anga kyrka. Välbevarad medeltida interiör.

  Guider: Kristina Berglund och Lars Bäckman

  Norrlanda fornstuga. Museum bulhus. Guide: Stefan Haase

  Förmiddagskaffe vid fornstugan.

  Den ena gruppen i kyrkan den andra på Norrlanda - därefter byte.

  12.15-13.40

  Dalhem, Järnvägsmuseet Guide: Peter Doolk

  Lunch i Dalhem                    

  Den ena gruppen äter lunch och den andra går på visning - därefter byte

  13.40-14.20

  Gotlandståget Dalhem-Roma Guide: Peter Doolk

  14.20-17.30

  30 min

  30 min

  60 min

  30 min

   

  Roma sockerbruk, återbruk av industrimiljö Guide: Marek Jönsson

  Eftermiddagskaffe

  Buttle kalk, kalkugn och kalkbrott. Visning: Daniel Nymberg

  Garde kyrka, klövsadelkyrka, rysk-bysantinska målningar                                               Guider: Kristina Berglund, Lars Bäckman

  Den ena gruppen Roma - eftermiddagskaffe - Buttle - Garda

  Den andra gruppen Buttle - eftermiddagskaffe - Garda - Roma                                                                                    

  18.30 cirka

  Återkomst Visby

  19.30

  Middag Frimis

   

  Söndag 19 maj

   

  08.00

  Avfärd med bussar

  08.40-09.40

  Taksteins, två gårdar, 1700-och 1800-tal, bränneri, kvarn, vagnsbod. Visningen sker i två grupper av Björn Jonsson och Anna Jonsson

  10.00-10.40

  Gård i Gann, återanvändning av ladugård.

  Visning av arkitekt Johan Israelsson

  Förmiddagskaffe

  Den ena gruppen på visning, den andra intar förmiddagskaffe, därefter byte.

  11.00-12.00

  Bungemuseet Guide: Peter Doolk

  VD, verksamhetsledare Annelie Adolfsson berättar om museet

  Visning i två grupper          

  12.30-13.45

  Lunch

  14.45 cirka

  Återkomst till Visby, färjeterminalen. Avslutning

  16.00

  19.15

  20.30 ca

  Avfärd med färja till Nynäshamn

  Ankomst Nynäshamn. Avfärd med chartrade bussar till Stockholm

  Ankomst Cityterminalen Stockholm

logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter (GDPR) Läs mer här!