fbpx

Län: Stockholm
Ort: Värmdö
Datum: 09-11-2011

Rivningshot. Tuna loge byggdes kring sekelskiftet 1900 och fungerade som ett annex till Tuna gård. Med tiden kom gården att köpas av finansmannen Torsten Kreuger, varpå logen började användas för att lagra spannmål. Idag är den kanske mest känd för de fester och spelningar som anordnades här på 1950- och 60-talen. Idag står logen tom sedan ca 20 år och förfallet blir allt mer påtagligt för var dag som går. Bara enstaka fönsterrutor finns kvar, taket läcker och färgen flagar. Nu är planen att riva logen. Läs mer i NVP. (Länk nedan).

Uppdateringar
27-03-2015
Nu har Tuna Loge rivits! Efter många år av förfall revs så ladan utmed Fagerdalavägen. Logen stod på Vägverkets mark och till slut avgjorde ansvarsfrågan logens öde. Läs mer på NVPs länk ovan.
Du har inga WidgetKit gjorda men komponenten är kopplad till det, du bör ha full version av Widgekit installerat för att detta skall fungera rätt

Externa länkar
NVP
NVP 25 mars 2015

keyboard_arrow_up