Kontakta oss

Besöksadress Eastmansvägen 35 i Vasastan, Stockholm.

Postadress Eastmansvägen 35, 113 61 Stockholm

Allmänna frågor kansli@byggnadsvard.se, 08-30 37 85

Vill du ställa en byggnadsvårdsfråga? Logga in på sidan och sök upp dina länsombud. Du kan också ställa din fråga i vårt Frågeforum.

Organisationsnummer: 802007-2008

Kansliet

Stephan Fickler

Bebyggelseantikvarie
Verksamhetsledare

Gunilla Lundgren

Medlemsservice
Annonsering i Byggnadskultur, Fakturafrågor, Medlemsservice

Hannes Granberg

Kommunikatör
Kommunikatör, koordinator för sociala medier och samordnare för byggnadsvårdsläger.

Byggnadskultur redaktion

Utöver redaktionen är föreningens kansli och fyra styrelseledamöter representerade i redaktionskommitéen.

Styrelsen

Tomas Nyström

Planarkitekt
Ordförande

Ulrika Lindh

Bebyggelseantikvarie , Gymnasieingenjör

Robert Danielsson

Byggnadsvårdare

Malin Lernfelt

Journalist , Litteraturvetare

Henrik Nilsson

Murarmästare

Jennie Sjöholm

Bebyggelseantikvarie

Johanna Ulfsdotter

Byggnadsantikvarie

Elin Skog

Jurist och universitetsadjunkt

Niklas Turesson

Hantverkare

Valberedning

Suzanne Pluntke

Bebyggelseantikvarie

Linda Lindblad

Byggnadsantikvarie