Vi behöver varandra!

Vill du stödja arbetet för ökad medvetenhet om byggnadsvård och god byggnadskultur i hela Sverige? Möjliggöra för oss att driva viktiga frågor? Påverka politiker, stadsbyggnadskontor, fastighetsägare, byggkonsulter och byggbolag? Bli medlem i Svenska byggnadsvårdsföreningen!

OBS! Medlemskapet gäller numera ett år från när du ansöker om det. Blir du medlem i mars 2020 gäller det alltså till mars 2021.

Som medlem får du

fri byggnadsvårdsrådgivning av våra länsombud
rabatt i de flesta byggnadsvårdsbutiker i Sverige
fyra nummer/år av Byggnadskultur
rabatterade priser på resor, konferenser och seminarier

Du stödjer också arbetet för ökad medvetenhet om byggnadsvård och god byggnadskultur i hela Sverige. Du gör det möjligt för oss att driva viktiga frågor genom att påverka politiker, stadsbyggnadskontor, fastighetsägare, byggkonsulter och byggbolag.

Företagsmedlemskap?

gäller för alla på samma företagsadress/avdelning
fyra nummer/år av Byggnadskultur till din företagsadress

Att vara företagsmedlem är ett sätt att ge de anställda alla de förmåner som en medlem i Svenska byggnadsvårdsföreningen har – till ett lite mindre pris. Har du frågor kring företagsmedlemskapet – kontakta oss!

Byggnadsvårds­föreningen hos dig?

Lokala experter

I hela landet har vi länsombud som svarar på medlemmarnas byggnadsvårdsfrågor. De arrangerar lokala aktiviteter och kan även hjälpa till att hitta kunniga hantverkare inom byggnadsvårdsområdet. Se länsombuden!

Temadagar

Flera gånger om året anordnar föreningen temadagar om aktuella ämnen som rör t.ex. energi, boendemiljö eller byggnadsteknik. Se kalendariet!

Läger

Varje sommar anordnar föreningen byggnadsvårdsläger på olika platser i Sverige. Där får deltagare får vara med och restaurera gamla byggnader, eller en park/trädgård. Allt enligt gamla traditionella metoder. Lägren leds alltid av erfarna och sakkunniga handledare. Läs mer om lägren!

Bli medlem

Byggnadsvårdsföreningens stadgar

Svenska byggnadsvårdsföreningen har till ändamål att verka för byggnadsvårdens utveckling – i människans och samhällets tjänst. Föreningen ska:
·        verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras
·        främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia
·        skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik
·        hålla kunskapen om äldre, beprövad byggnadsteknik levande
·        främja god kvalitet i nutida planering och bebyggelse
·        samarbeta med sammanslutningar och enskilda som har intresse för byggnadsvård och byggnadskultur
·        utveckla internationella kontakter på byggnadsvårdsområdet

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler