fbpx

Vi behöver varandra!

Vill du stödja arbetet för ökad medvetenhet om byggnadsvård och god byggnadskultur i hela Sverige? Möjliggöra för oss att driva viktiga frågor? Påverka politiker, stadsbyggnadskontor, fastighetsägare, byggkonsulter och byggbolag? Bli medlem i Svenska byggnadsvårdsföreningen!

OBS! Medlemskapet gäller numera ett år från när du ansöker om det.

Som medlem får du

rådgivning av våra länsombud
tillgång till vårt Frågeforum
förmåner i flera nordiska byggnadsvårdsbutiker
fyra nummer/år av Byggnadskultur
rabatterade priser på resor och seminarier

Du stödjer också arbetet för ökad medvetenhet om byggnadsvård och god byggnadskultur i hela Sverige. Du gör det möjligt för oss att driva opinion genom att påverka politiker, stadsbyggnadskontor, fastighetsägare, byggkonsulter och byggbolag. Detta gör vi via många yttranden, debattartiklar och genom Gula listan.

Fler än du?

Företagsmedlemskap

för företag och byggnadsvårdsbutiker
gäller för alla på samma företagsadress/avdelning
fyra nummer/år av Byggnadskultur till din företagsadress

Att vara företagsmedlem är ett sätt att ge de anställda alla de förmåner som en medlem i Svenska byggnadsvårdsföreningen har – till ett lite mindre pris. Har du frågor kring företagsmedlemskapet – kontakta oss!

Föreningsmedlemskap

för ideella och ekonomiska föreningar

Familjemedlemskap

för dig och din partner

Till någon annan?

Ge bort ett medlemskap!

Ibland kan det vara svårt att veta vad man ska ge i present. Varför inte satsa på något hållbart? Presentkortet räcker för ett års medlemskap, men kunskapen det för med sig varar en livstid!

Skänk en minnesgåva

Hedra minnet av någon som gått bort. En gåva till oss blir i förlängningen en gåva till framtida generationer.

Byggnadsvårds­föreningen hos dig

Lokala experter

I hela landet har vi länsombud som svarar på medlemmarnas byggnadsvårdsfrågor. De arrangerar lokala aktiviteter och kan även hjälpa till att hitta kunniga hantverkare inom byggnadsvårdsområdet.

Läger

Varje sommar anordnar föreningen byggnadsvårdsläger runtom i Sverige. Deltagare får vara med och restaurera gamla byggda och odlade miljöer. Lägren leds alltid av erfarna och sakkunniga handledare.

Temadagar

Flera gånger om året anordnar föreningen temadagar om aktuella ämnen som rör t.ex. energi, boendemiljö eller byggnadsteknik.

Byggnadsvårdsföreningens stadgar

Svenska byggnadsvårdsföreningen har till ändamål att verka för byggnadsvårdens utveckling – i människans och samhällets tjänst. Föreningen ska:
·        verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras
·        främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia
·        skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik
·        hålla kunskapen om äldre, beprövad byggnadsteknik levande
·        främja god kvalitet i nutida planering och bebyggelse
·        samarbeta med sammanslutningar och enskilda som har intresse för byggnadsvård och byggnadskultur
·        utveckla internationella kontakter på byggnadsvårdsområdet