Jennie Sjöholm

Bebyggelseantikvarie

Bebyggelseantikvarie och doktorand i Arkitektur vid Luleå tekniska univer­sitet. Jennie gick ut Bebyggelse­antikvariskt program vid Göteborgs universitet år 2000 och har en påbyggnadsutbildning i Restaure­ringskonst vid KKH. Hon har tidigare varit anställd vid Riksantikvarieäm­betet och under flera år varit hand­läggare på Norrbottens museum. Jennie var länsombud för Norrbotten under åren 2005­-2011.
<i class='fa fa-linkedin'></i>
Titel: Bebyggelseantikvarie
E-post: jennie.sjoholm@byggnadsvard.se
Telefon: 0920 49 18 49
Län: Norrbotten