fbpx

Byggnadsvårdsföreningen
Sveriges nätverk för byggnadsvård

Föreningen har till ändamål att verka för byggnadsvårdens utveckling – i människans och samhällets tjänst.

Vi är en oberoende och ideell miljöorganisation som bildades 1975 under det av Europarådet utlysta byggnadsvårdsåret. Vi arbetar för skydda, vårda och bevara byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider. Det gör vi genom opinionsbildning, och kunskapsspridning av beprövad byggnadsteknik och hållbart byggande.

Vi ska:

 • verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras
 • främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia
 • skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik
 • hålla kunskapen om äldre, beprövad byggnadsteknik levande
  främja god kvalitet i nutida planering och bebyggelse
 • samarbeta med sammanslutningar och enskilda som har intresse för byggnadsvård och byggnadskultur
 • utveckla internationella kontakter på byggnadsvårdsområdet

Ladda ner!

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
STADGAR

Vår organisation

Byggnadsvårdsföreningens styrelse består av åtta till tolv medlemmar samt en ordförande. Här finner vi personer med olika typer av kompetens; hantverkare, arkitekter, antikvarier, ingenjörer och opinionsbildare – bland annat. Styrelsen har möte tio gånger per år.

Byggnadsvårdsföreningens kansli består just nu av tre personer.

Runt om i landet…

Har vi länsombud som svarar på byggnadsvårdsfrågor, arrangerar lokala aktiviteter och kan hjälpa till att hitta hantverkare eller andra kontaktpersoner inom byggnadsvårdsområdet.

Vid flera tillfällen om året anordnar föreningen temadagar om aktuella ämnen som rör t.ex. energi, boendemiljö eller byggnadsteknik.

Varje sommar anordnar föreningen flera byggnadsvårdsläger på olika platser i Sverige, där du som deltagare får vara med och restaurera en gammal byggnad – eller en park/trädgård – enligt äldre traditionella metoder. Lägren leds alltid av erfarna och sakkunniga handledare.

Som medlem i föreningen stödjer du vårt arbete för ökad medvetenhet om byggnadskultur och byggnadsvård i hela Sverige. Du gör det möjligt för oss att driva viktiga frågor och påverka politiker, stadsbyggnadskontor, fastighetsägare, byggkonsulter och byggbolag.

Dessutom får du personliga förmåner, exempelvis medlemsrabatter i byggnadsvårdsbutiker över hela landet, fri rådgivning via våra länsombud, vårt omtyckta medlemstidskrift Byggnadskultur och inbjudningar till seminarium, konferenser och resor.

Bli medlem

Personligt
395 krper år
 • Personligt medlemskap för en person.
Företag
1650 krper år
 • Medlemskap för företag och byggnadsvårdsbutiker.
Studerande
280 krper år
 • Medlemskap för dig som studerar. Du behöver kunna visa upp studentlegitimation.
Utlandsboende
520 krper år
 • Medlemskap för dig som är utlandsboende.
keyboard_arrow_up