fbpx

Klarspråk om kulturarv

Svenska byggnadsvårdsföreningen har tilldelats medel från Riksantikvarieämbetet för att genomföra projektet ”Klarspråk om kulturarv”. Projektet, som genomförs under 2022, undersöker hur professionen på bästa sätt bör prata om byggnadsvård. Målet är att fler ska kunna förstå och ta till sig informationen. Tillsammans med målgrupp och yrkesaktiva, tar projektet därefter fram en prototyp för hur en väl fungerande kommunikationshandledning kan se ut.

Bakgrund

I slutet av 2015 sändes det första programmet av ”Det sitter i väggarna” på SVT. Ett program med tydlig byggnadsvårdsprägel som dryftar historia, byggnadstradition, miljövänliga byggnadsmaterial och har en miljon tittare varje avsnitt. Samtidigt har hashtaggen #byggnadsvård nästan 200 000 träffar på Instagram. Facebookgruppen ”Byggnadsvårdsportalen” har på några år vuxit till 50 000 medlemmar. I de vanliga inredningsmagasinen skrivs det numera gärna om både linoljefärg och linisolering, och till Byggnadsvårdsföreningen vänder sig många varje dag för rådgivning. Allt detta är tecken på att det allmänna intresset för byggnadsvård har ökat.

Fler än vi?

Byggnadsvårdsföreningen är inte ensamma om att behöva se över sitt språk och sin tonalitet. Vi är övertygade om att kulturmiljösektorn i stort har allt att vinna på att lära sig prata om sina, stundtals komplicerade, frågeställningar på ett sätt som är lätt att förstå för de flesta. Att fortsätta prata om byggnadsvård på ett sätt som exkluderar en stor del av potentiella medlemmar och intresserade, vore inte i Byggnadsvårdsföreningens bästa intresse. En kommunikationshandledning för byggnadsvårds-och kulturarvsfrågor skulle med fördel kunna spridas utanför Svenska byggnadsvårdsföreningens kretsar och skapa ringar på vattnet.

Projektet vill därför utreda om och på vilket sätt språket kan vara en nyckel till bättre dialog. Man vill dessutom undersöka vilka kanaler som är bäst lämpade att arbeta med, för att få bästa tänkbara gehör för Byggnadsvårdsföreningens frågor.

Syftet med projektet

Hur kan byggnadsvårdens ord och begrepp utformas på ett mer begripligt och inkluderande sätt? Slutsatserna sammanfattas i en kommunikationshandledning för professionen. (Ingår inte i den första fasen under 2023.)

Hur ska projektet genomföras?

Tillsammans med Byggnadsvårdsföreningen, samt ett flertal användare, däribland barn och unga, undersöker man, genom en form av tjänstedesignsprocess hur man kan prata om byggnadsvård och kulturmiljöfrågor på ett sätt som gör att mottagaren förstår och kan/vill sätta sig in i mer komplicerade frågeställningar.

Projektet undersöker även vilken typ av kommunikationshandledning som skulle vara optimal för professionen och gör prototyp/er av denna. Dessa testas därefter tillsammans med målgrupperna.

Målgrupp

Projektet kommer att undersöka en grupp med intresse för byggnadsvård, men inte arbetar inom fältet. Projektet kommer även att arbeta med en grupp barn/unga.

Josefina Fogelin

Mir Grebäck von Melen

Frågor?

Kontakta projektledning Josefina Fogelin eller Mir Grebäck von Melen.

keyboard_arrow_up