Dataskyddsförordningen GDPR

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR som införs den 25 maj 2018.

Som medlemsorganisation har vi ett medlemsregister där alla medlemmar genom sin registrering av medlemskapet har lämnat uppgifter om namn, adress, e-post, telefon, födelseår och yrke. Medlemskapet förnyas årsvis. Dessa medlemsuppgifter sparas enligt bokföringslagen i sju år efter senaste förnyelse eller registrering. Utöver bokföringen är motivet för att spara medlemsuppgifterna att kunna återvärva tidigare medlemmar eller påminna de som har glömt att förnya medlemskapet.

Föreningen skickar även ut digitala nyhetsbrev till medlemmar, samarbetsorganisationer och kunder i vår webshop som har lämnat sin e-postadress. Om mottagarna avregistrerar nyhetsbrevet och inte är medlemmar tas e-postadressen bort.

Förteckningar av föreningens funktionärer som styrelseledamöter och länsombud uppdateras årsvis.

Deltagarlistor från tidigare aktiviteter som årsmöten, vårresor och temadagar sparas i digital form på intern server för statistik.

Byggnadsvårdsföreningens samtliga register är interna dokument som aldrig sprids till externa aktörer. Ett undantag är medlemsregistret som skickas som fil inför utskick av medlemstidningen 4 gånger per år till tryckeriet Trydells.

Företrädare Ordförande Björn Ohlén
Verksamhetsledare Stephan Fickler
Dataskyddsombud Medlemsadministratör Gunilla Lundgren
Avtalstecknare Verksamhetsledare Stephan Fickler
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler