fbpx

Dataskyddsförordningen GDPR

Så här hanterar Svenska byggnadsvårdsföreningen personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR som införs den 25 maj 2018.

Som medlemsorganisation har vi ett medlemsregister där alla medlemmar genom sin registrering av medlemskapet har lämnat uppgifter om namn, adress, e-post, telefon, födelseår och yrke. Medlemskapet förnyas årsvis. Dessa medlemsuppgifter sparas enligt bokföringslagen i sju år efter senaste förnyelse eller registrering. Utöver bokföringen är motivet för att spara medlemsuppgifterna att kunna återvärva tidigare medlemmar eller påminna de som har glömt att förnya medlemskapet.

Föreningen skickar även ut digitala nyhetsbrev till medlemmar, samarbetsorganisationer och kunder i vår webshop som har lämnat sin e-postadress. Om mottagarna avregistrerar nyhetsbrevet och inte är medlemmar tas e-postadressen bort.

Förteckningar av föreningens funktionärer som styrelseledamöter och länsombud uppdateras årsvis.

Deltagarlistor från tidigare aktiviteter som årsmöten, vårresor och temadagar sparas i digital form på intern server för statistik.

Byggnadsvårdsföreningens samtliga register är interna dokument som aldrig sprids till externa aktörer. Ett undantag är medlemsregistret som skickas som fil inför utskick av medlemstidningen 4 gånger per år till tryckeriet Trydells.

Företrädare Ordförande Björn Ohlén
Verksamhetsledare Stephan Fickler
Dataskyddsombud Medlemsadministratör Gunilla Lundgren
Avtalstecknare Verksamhetsledare Stephan Fickler
keyboard_arrow_up