fbpx

Län: Stockholm
Ort: Värmdö
Datum: 10-02-2011

Förfall. Susegårda, intill Stavsnäs vinterhamn, uppfördes i början av 1900-talet – troligtvis efter ritningar av Ferdinand Boberg. Byggmästaren lär ha använt rivningsmaterial från gamla Waldemarsudde. Idag står byggnaden utan underhåll och förfallet är ett faktum. Fastighetsägaren, Skanska, verkar vänta ut att byggnadens skick blir så dåligt att rivning är enda utvägen.

Uppdateringar
19-06-2012
Susegårda har fått ny ägare vars intentioner är att restaurera byggnaden. Förhoppningsvis innebär detta att hotet om förfall är avvärjt.

Meny