fbpx

Hjälp oss att hjälpa husen

Många vänder sig till Svenska byggnadsvårdsföreningen för att de behöver hjälp att rädda en byggnad eller miljö. Hur vi kan hjälpa till beror bland annat på vem som äger objektet. Är det ditt eget eller tillhör det någon annan?

Ditt eget hus?

Är det ditt eget hus som behöver räddas? Av Svenska byggnadsvårdsföreningen kan du få kunskap, råd och hjälp att hitta byggnadsvårdande hantverkare i närheten av dig. Vi kan hjälpa dig med allt från kontakt med byggnadsvårdande hantverkare, till handfasta råd kring hur du restaurerar på ett sätt som är hållbart och beprövat.

Någon annans hus?

Tillhör den hotade byggnaden eller miljön någon annan? Då kan Svenska byggnadsvårdsföreningen hjälpa dig genom vårt opinionsarbete. Vi driver Gula listan dit man kan anmäla värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

Vi har tyvärr inte möjlighet att driva alla fall av hotade kulturmiljöer i Sverige. Men vi hjälper gärna dig att driva en lokal fråga genom att tillhandahålla manualer för opinion, kontakter till rätt personer, eller rådgivning.

Hjälp att driva ett fall:

Lathund för opinion
Använd media
Politik på tvärs med väljarna

Hjälpreda för plan- och byggärenden
Principer för god stadsbyggnad

Svenska byggnadsvårdsföreningen har tyvärr inte möjlighet att driva alla fall i hela landet, men vi hjälper dig gärna att arbeta med lokala frågor. Här nedanför har vi samlat ett antal dokument som på olika sätt hjälper dig att hjälpa hotade miljöer. Genom opinionsbildning, informationsspridning och engagemang kommer man långt, är vår erfarenhet.

Genom att bli medlem i föreningen stöder du vårt arbete för att rädda hotade miljöer och du får också, bland annat genom magasinet Byggnadskultur, mer information om hur du själv kan arbeta för samma sak.

Bli medlem

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler