fbpx

Hjälp oss rädda kulturarvet

Många vänder sig till oss för att få hjälp att rädda en byggnad eller miljö. Hur vi kan hjälpa till beror bland annat på vem som äger objektet. Är det ditt eget eller tillhör det någon annan?

Ditt eget hus?

Hos oss får du kunskap, råd och hjälp att hitta byggnadsvårdande hantverkare i närheten av dig. Vi hjälper dig med allt från kontakt med till handfasta råd kring hur du restaurerar på ett sätt som är hållbart och beprövat.

Någon annans?

Vi driver Gula listan dit du kan anmäla värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

Hjälp att driva ett fall:

Lathund för opinion
Använd media
Politik på tvärs med väljarna

Hjälpreda för plan- och byggärenden
Principer för god stadsbyggnad

Vi hjälper dig gärna att arbeta med lokala frågor. Här har vi samlat ett antal dokument som hjälper dig att hjälpa hotade miljöer. Genom opinionsbildning, informationsspridning och engagemang kommer man långt!

Bli medlem i föreningen och stöd vårt arbete att rädda hotade miljöer. Dessutom får du genom, tidskriften Byggnadskultur, mer information om hur du själv kan arbeta för samma sak.

Bli medlem

keyboard_arrow_up