fbpx

Lathund för att skapa opinion

Innan du börjar din opinionskampanj finns det ett antal saker du behöver tänka över och förbereda.

 • Ta reda på fakta och skaffa så mycket information som möjligt om byggnaden/miljön. Ta kontakt med länsmuseet och/eller med kommunen för att få fram underlag om byggnaden, eventuella kulturmiljöutredningar, inventeringar m.m.
 • Ta reda på planförhållanden. Vilka riktlinjer för kulturmiljövärden finns i översiktsplanen? Finns det detaljplan, kanske till och med skyddsbestämmelser?
 • Formulera din fråga. Det är viktigt att vara slagkraftig, börja alltid med det viktigaste och undvik allt för lång bakgrundsbeskrivning.
 • Ta reda på vem eller vilka som ”äger” besluten kring din opinionsfråga och vilken fas av plan- eller lovprocessen man befinner sig. Om du vill lära dig mer om planprocessen kan du läsa mer i Hjälpreda för plan- och byggärenden.
 • Kontakta ditt länsombud för att få tips och kontakter.
 • Hitta liknande situationer och ta reda på om det finns goda exempel på hur bevarande av byggnaden/miljön hanterats.

Det är både enklare och roligare om man är fler som samarbetar kring ärendet.  Hitta likasinnade och jobba ihop.

Sprid ditt budskap
När du formulerat din fråga och underbyggt dina fakta är det dags att sprida informationen till så många som möjligt. Sociala medier som Facebook är ett bra sätt att börja, men glöm inte bort traditionella medier som tidningar och radio, särskilt lokalpressen är bra att bearbeta. Här är några tips på hur du kan sprida ditt budskap:

 • Anmäl ärendet till Gula listan, bifoga en kort beskrivning och foto på byggnaden.
 • Gör en digital namninsamling (t.ex. skrivunder.se) och skicka den till Byggnadsvårdsföreningen.
 • Starta en facebookgrupp.
 • Twittra om din fråga eller använd Instagram för att få mer uppmärksamhet.
 • Skriv insändare och debattartiklar i tidningen.
 • Kontakta radio eller SVT.
 • Skapa en kort film som du delar på Youtube.
 • Anordna visningar och demonstrationer.
 • Sprid all info på sociala medier i olika grupper relaterade till byggnadsvård men också i lokala grupper där byggnaden/miljön finns.

Ta kontakt
Nästa steg är att få fler att skriva om din fråga samt att kontakta dem som har inflytande och som bestämmer i ärendet, vanligen kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande.

 • Skriv ett pressmeddelande och kontakta journalister. Ju fler som skriver om din fråga desto bättre.
 • Gör en skrivelse till beslutsfattare, förklara din ståndpunkt och visa genom skrivelser, namninsamlingar osv. att ni är många som bryr er om frågan.
 • Det är viktigt att hänvisa till faktaunderlag i form av utredningar m.m. samt till tillämpliga lagparagrafer i plan- och bygglagen (se Hjälpreda för plan- och byggärenden).
keyboard_arrow_up