Vårt medlemsmagasin Byggnadskultur

vänder sig både till professionella inom byggnadsvårdssektorn, husägare och allmänt byggnadsvårdsintresserade. Magasinet behandlar aktuella byggnadsvårdsämnen, hantverk och traditionella material, bokrecensioner och tips på föreningsaktiviteter i hela landet.

Byggnadskultur utkommer med fyra nummer varje år. Mellan varje nummer kommer en digital och kortare version: Mellanrum. Att prenumerera på den och vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt.  Prenumerera på Mellanrum!

Byggnadskultur ingår

Magasinet ingår i medlemskapet i Svenska byggnadsvårdsföreningen, och är ett kunskapsforum för medlemmarna. Det går också bra att prenumerera utan att vara medlem. Tidskriften går enkelt att köpa direkt i vår webbshop (även gamla nummer). Den säljs också i Presstop-butikerna, på flera länsmuseer och i de flesta byggnadsvårdsbutiker runt om i landet.

Mellanrum

Mellan varje nummer av magasinet Byggnadskultur kommer en kortare och digital variant: Mellanrum. Det går även att kostnadsfritt prenumerera på den tillsammans med vårt nyhetsbrev.
Prenumerera på Mellanrum!

Klicka på bilderna för att öppna utgåvorna i PDF.

Annonsera i Byggnadskultur

Vill du annonsera hos oss? I annonsprislistan hittar du priser och format. Du kan också annonsera hos oss på webben, även de priserna hittar du i samma dokument.

Artiklar ur Byggnadskultur

2018ArtiklarByggnadskulturByggnadskultur 2018 nr 2

Ett arv att förvalta

Det finns en starkt växande motrörelse mot att allting ska gå fort och vara nytt. Ett uttryck för detta är alla de människor som på sociala medier delar med sig av sina erfarenheter av varsam renovering av äldre hus. Malin Lernfelt har besökt Villa Ekebo, som återställs med respekt för ursprunget.

2018ArtiklarByggnadskulturByggnadskultur 2018 nr 2

Metodbyggande med goda resultat – Byggnadsvårdens hantverk Södra Råda gamla kyrka

Väl utarbetade principer och överenskommelser har kännetecknat rekonstruktionsarbetet av Södra Råda gamla kyrka och renoveringen av Ingatorps medeltida tiondebod. I denna avslutande artikel på temat hantverksforskning, redogör Karl-Magnus Melin för ideologiska ställningstaganden, poängerna med att arbeta tvärvetenskapligt och projektens påverkan på framtida arbeten med medeltida konstruktioner.

2018ArtiklarByggnadskulturByggnadskultur 2018 nr 1

Den femte fasaden

Nio experter har fått frågor om varsitt takmaterial. Tanken är att förmedla grundläggande kunskaper för den enskilde husägaren eller för den allmänt nyfikne. Vissa av materialen ser man varje dag, andra ytterst sällan. De är alla uppkomna under vissa givna förhållanden, i sin tid och på sin plats. Och de har alla betydelse för upplevelsen av byggnaden som de kröner.

2018ArtiklarByggnadskulturByggnadskultur 2018 nr 1

Gröna tak

Tak med växtlighet har lång tradition i Sverige, men fick under 1800-talet lämna plats för andra material som tegel och plåt. Idag blir det återigen allt vanligare med gröna lösningar. Jonatan Malmberg beskriver de gröna takens återtåg i Sverige och arbetet med Augustenborgs Botaniska Takträdgård.

2018ArtiklarByggnadskulturByggnadskultur 2018 nr 1

Kyrktak som hållbarhetsresurs

Många kyrkor har stora takfall mot söder, som gjorda för att montera solceller på. Intresset från församlingarna är stort för att minska energikostnader och bidra till klimatmålen. Ann-Catrin Johansson berättar om förutsättningarna för solceller i kyrkomiljöer, och om den vägledning som Svenska kyrkan håller på att ta fram.

2018ArtiklarByggnadskulturByggnadskultur 2018 nr 1

Återläggning av tegel

Taktegel av god kvalitet kan hålla i flera hundra år, men kasseras ofta i onödan. Att återlägga ett tegeltak kan innebära relativt höga kostnader i nedlagd arbetstid, men mindre kostnader för material. Återanvändning är också bra ur miljösynpunkt. Frida Sewén beskriver takteglets möjligheter.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
maj 03 2020

Jättegrönt

Friluftsmuseet Gamla Linköping, Tunnbindaregatan, Linköping, Sverige
Inget evenemang hittades!
Visa fler