fbpx

Vår- och höstresa

Se nya platser med trevligt sällskap!
Varje vår och höst anordnar Byggnadsvårdsföreningen en temaresa till intressanta resmål. Där kan medlemmarna under några dagar förkovra sig i kulturhistoria, stadsutveckling och byggnadsvård. Programmen innehåller bland annat stadsvandringar, studiebesök, workshops och föreläsningar.

Höstresa 11 till 16 september 2024

Årets höstresa för medlemmar går till Lettland och Estland där vi besöker de historiska provinserna Kurland (västra Lettland) och Livland (nordöstra Lettland och södra Estland). Under våra innehållsrika dagar tar vi del av områdenas byggnadskultur och dramatiska historia.

Ciceroner är konsthistorikern och baltikumkännaren Hans Lepp och lettiska arkitekten Artis Zvirgzdiņš. På Kurland besöker vi Kuldīga / Goldingen som i september 2023 blev utnämnt till världsarv av UNESCO. Vi guidas av stadsarkitekt Jana Jākobsone som visar den välbevarade stadskärnan. I Ķemeri vid Rigabukten ser vi den nyrenoverade kurortsparken och sanatoriemiljön från 1800- och tidigt 1900-tal.

I Riga möter vi hansatidens köpmannastad, stormaktstida bastioner och kaserner, kejsartidens myllrande jugendfasader signerade Michail Eisenstein och 1900-talets stilepoker avspeglande landets dramatiska historia. I stadens utkant ser vi 1800-talets trähuskvarter som nu renoveras efter årtionden av förfall.

En dag ägnas åt Livlands gamla tyskbaltiska gods som under århundraden styrde provinsen. Vi besöker flera herrgårdar och slott med olika bevarandeutmaningar.

I Tartu / Dorpat grundandes Sveriges andra universitet 1632. Här ser vi universitetet och tre betydande kyrkor som alla ödelagts av krig och sedan återuppbyggts i olika skepnader bl. a Eliel Saarinens magnifika St Paulskyrka, ödelagd under andra världskriget och nu återuppbyggd med hjälp av finska restaureringsarkitekter.

Resan genomförs i samarbete med Mejtresor och utgår från Cityterminalen i Stockholm och båt från Nynäshamn. Med reservation för eventuella ändringar.

För mer information och bokning

Tidigare utförda resor

Bergslagen 2024

Vår resa utforskar stormakts- och upplysningstidens brukssamhällen.

Åland 2023

Det självstyrande landskapet som skapats av urbergets röda granit.

Öland 2023

Följ med till kalkstenens och väderkvarnarnas ö!

Italien 2022

Apulien, när höstfärgerna kommer till södra Italien.

Uppsala 2017

Uppsala & stadsutveckling och kulturarv.

Tallinn 2015

Spännande resa till Estland.

keyboard_arrow_up