Byggnadsvårdsföreningens opinionsarbete

Svenska byggnadsvårdsföreningen hjälper på olika sätt hotade byggnader och miljöer. Vi driver opinionsarbete genom påverkansarbete, debattartiklar, och spridning av frågor som handlar om hotade kulturmiljöer. Vi driver också egna frågor, skriver yttranden, överklaganden och remissvar i olika ärenden.