Debattartiklar

Här hittar du debattartiklar från vår egen tidskrift Byggnadskultur. Kommentera gärna!

Värna och utveckla istället för att avveckla

Hur beslutet att i praktiken riva halva byn Suderbys är förenligt med den rådande tidsandan att värna äldre kulturmiljöer, skapa ett mer hållbart samhälle och en levande landsbygd har vi inte fått svar på, skriver Nils-Erik Norrby, Eva Hele...

Framgångssaga med olyckligt slut?

Det var en gång en liten biståndsorganisation i ett litet land. Den hade startats 1995 av människor som kände sorg, ilska och vanmakt över vad som då hände i det tidigare Jugoslavien. I det kriget, liksom i alla krig, led människorna...

Fönsterbyte - någon?

Byta eller renovera? Vad är bäst för huset, för miljön och för plånboken? Reklamen i brev­lådan säger att det i stort sett aldrig är fel att byta fönstren och gamla gedigna originalfönster byts ut och slängs på tippen i en oroväckande...

Yttrande detaljplan Marstrand

fredag, 09 juni 2017

Föreningens yttrande över förslaget till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom MARSTRAND 73:3 i Kungälvs kommun där Turisthotellet och restaurangbyggnaden Oscars finns.

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.

tisdag, 21 mars 2017

Svenska byggnadsvårdsföreningen remissvar på rapporten "För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd." Föreningen verkar bland annat för att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och nyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida stadsplanering.

Skyskrapor förstör våra städer

Skyskrapeyran sveper fram över våra stadskärnor med motiveringar som att ge staden "en ny identitet" eller "ett nytt landmärke" precis som om månghundraåriga städer skulle behöva en ny identitet eller behöva nya landmärken oavsett byggnadens...

Marielund – en idyll att värna om

Föreningen Marielunds vänner har gett ut »Marielund – sommardröm vid Uppsala«, en 
bok om en kulturhistoriskt unik miljö, till stor del tillkommen i början av förra seklet – en tid då man hyllade naturen, landsbygden och svensk...

Forma staden i dialog med medborgarna!

Det senaste årets ändringar av plan- och bygglagen ökar risken för en tillväxt utan helhetssyn, inte minst i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det skriver den före detta stadsarkitekten och styrelseledamoten Kristina Berglund i årets...

Statlig utredning hotar det industriella kulturarvet

En stor del av Sveriges industriminnen hotas av rivning och nedläggning. Över 200 ideella arbetslivsmuseer med vattenkraft i kvarnar, stampar eller sågar är några av de kulturarv som nu äventyras till följda av Vattenverksamhetsutredningens...

Byggnadsvården & framtiden

Attefallshus, nyproduktion på kulturhistorisk mark och anslag till kulturmiljövården som aldrig höjs. Hur ser politikerna i riksdagen på de frågor som ligger oss byggnadsvårdare nära?

Attefalls Vilda Västern

Bostadsminister Stefan Attefall (KD) vill lätta på byggreglerna. Förutom 15 kvadratmeter riggebod ska man nu få bygga 25 kvm så kallade »Attefallshus« samt bygga till huvudbyggnaden med 15 kvm och bygga två kupor, allt utan bygglov (Boverkets...

Nutida rivningsraseri i Sundsvall

Rivningshotet mot Petersvik har blivit en av landets mest uppmärksammade kulturmiljö­frågor på senare tid. Sundsvalls kommun pla­nerar att tvångsinlösa en hel samling 1800­-talsvillor, för att i samarbete med skogsjätten SCA bygga en...

Öppet brev till Regina Kevius

Med anledning av rivningen av Klockhuset vid Norra station har Peter Sörensen, länsombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen, skrivit ett öppet brev till Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Regina Kevius.

Naturskyddsföreningen har fel om fönsterbyten

Naturskyddsföreningen sprider missvisande information om fönsterbyten i sin medlemstidning ”Sveriges Natur” och visar att de inte har koll på åtgärdens negativa miljökonsekvenser.

Regelmiss - ROTEN till det onda

ROT-avdraget har haft stor framgång i Sverige och skapat möjligheter som gynnat byggnadsvården, men i dess formulering tycks någonting helt gått politikerna förbi. Lagen exkluderar vissa yrkesgrupper och missgynnar därigenom både seriösa...

Är det dags att införa en rivningsavgift?

Små idylliska hus, äldre hantverk och kulturhis­toria – det är vad många tänker på när de hör ordet byggnadsvård. Mer hobby än samhällsutveckling och framtid. För de insatta handlar bygg­nadsvård även om att försvara värdefulla...

Radikala PBL-förslag – kan ge effektivare k-märkning!

Det händer en hel del nu. I bostadsbristens spår är debatten om samhällsplaneringen brännhet. Alla verkar överens om att planering och byggande är krångligt och går långsamt, »idag kan det ta 10 år från idé till att spaden kommer i...

Riksintressenas revansch

Förra året fattade regeringen två viktiga beslut gällande riksintressen för kulturmiljövården. I båda fallen värnade regeringen kulturmiljön. Paul Hansson synar drevet mot riksintressena och ser, efter 25 år, en ljusning.
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas

Logga in