Lägga kalkstensgolv i hus från 1923?

Hej!
Vi bor i ett herrgårdsliknande hus från 1923. Trägolvet i hallen är mycket illa medfaret och vår tanke är att byta ut det mot ett golv i jämtländsk kalksten. En sten som redan finns från början i huset framför eldstäderna. Hur anlägger man upp ett sådant golv på golvbjälkarna utan att det bygger alltförmycket på höjden? Vi har vattenburen värme i huset så vi tänkte koppla på vattenburen golvvärme i golvet. Har varit kontakt med återförsäljare av kalkstenen och plattornas tjocklek ligger på 13 mm. Formaten är 300×300 mm eller 200×200 alternativt fallande längder. Vi är mest inne på att välja ett fast mått, var det vanligast förekommande att lägga i korsförband eller i halvförband på 1920-talet? Med eller utan fog?

Svar:

Att ha stengolv i hallar är ganska vanligt då man tar med sig utomhusklimatet in en smula, främst väta från skor mm, så era tankar stöter inte på patrull historiskt.
Det vanligaste när man är på markplan är att stengolvet ligger direkt mot ”marken”, inte på golvbjälkar. Finns det möjlighet att genomföra detta så tror jag att det skulle vara det lättaste. Då väljer man en klassisk uppbyggnad utifrån ert hus förutsättningar. Kapillärbrytande skikt, kan vara tvättad makadam, sedan ett isoleringskikt, förslagsvis lättklinker, perlit eller återvunnetglas. Efter det en undergjutning för stabilitet, tidsmässigt har nog ett cementhaltigt bruk använts men här fungerar även både lerbruk och rent kalkbruk, och i detta skikt kan vattenburen golvvärme monteras. Sen är det sättbruk, än en gång tidsmässigt troligen cementhaltiga bruk men det fungerar även med kalkbruk. Stenarna lades ofta med så små fogar som möjligt och fogades med samma material som sättbruket.
En enkel uppbyggnad men som om man inte gjort den innan kanske kräver att en konstruktör gör en enkel beskrivning av de olika lagerns tjocklek mm, baserat på ert hus förutsättningar.
Har ni en hög sockel så ovan alternativ inte är genomförbart eller om ni vill använda golvbjälkarna så har även det förekommande historiskt. Dock oftast i äldre hus.
Här är det viktigt att bjälklaget har den styrkan som krävs för att kunna bära upp stengolv samtidigt som böjstyvheten (golvet sviktar) är tillräcklig. Även här behövs nog en erfaren hantverkare eller en konstruktör för att hitta rätt förutsättningar. Historiskt låg sedan stengolvet i torr sand, mager lera eller ett kalkbruk. Med minimala fogar och utan fogbruk. I detta utförande är det svårt att få in golvvärme utan att det bygger ganska mycket.
Nästa alternativ är att använda moderna material. Detta bygger också på att golvbjälkar tål last. Sen finns det olika alternativ där man både kan använda skivor avsedda för golvvärme eller att flytspackla för golvvärme och styvhet MEN här frångår vi det traditionella och detta kan endast du avgöra. Om du väljer en modern lösning så tycker jag att du försöker att göra konstruktionen som en egen enhet som man kan plocka bort utan att skada ursprungskonstruktionen, dvs göra en reversibel lösning med moderna material.
Även här är mitt förslag att ta in en erfaren hantverkare med erfarenhet av äldre hus som tillsammans med leverantör av moderna material/ konstruktör kommer fram till en lösning som passar ert hus.