fbpx

Frågeställare: 1939
Vi bor i ett hus med råkällare från 1939. Vi regn och snäsmältning kommer en del vatten in och små pölar bildas på den sidan av källaren som vetter åt det håll där marken är som högst. Gräsmattan sluttar mot huset precis innanför tomten och sedan kanske något mot huset. I källaren finns matförråd av trä som murknat en del. Bör vi dränera om? Tycker Platonmattor (och plastslangar) och dylikt inte hör hemma på ett hus från 1939.

Svar:
På din beskrivning verkar det som om ytvatten tränger in i källaren. De första åtgärderna är då att se till vatten från taket leds bort från huset med hängrännor och genom stuprör som ansluter till ett markavlopp, och att marken sluttar 1,5 till 2 meter bort från husgrunden längs den drabbade sidan så att ytvatten inte rinner in mot huset. Eventuellt kan man gräva ett dike med dräneringsslang någon meter ut från huset längs den sidan som vatten kommer ifrån. Om dessa åtgärder inte räcker kan man överväga en dränering. Tills vidare bör ni ta bort allt organiskt material från den drabbade delen av källare så att inte mögel och röta utvecklas.

keyboard_arrow_up