Byggnadskultur 2018 nr 3

Bygg lågt och tätt

Det går att bygga lågt och tätt, även när det är flerbostadshus som ska uppföras. Genom att studera vad som har fungerat tidigare och att anpassa den nya bebyggelsen efter platsen finns det möjligheter att skapa nya, trivsamma stadsdelar istället för perifera bostadsområden.

Läs mer

Gilla läget – att arbeta utifrån givna förutsättningar

Hösten 2017 tilldelades bostadsrättsföreningen Kronobergsgården utmärkelsen »Årets byggnadsvårdare« av Svenska byggnadsvårdsföreningen. Kronobergsgården arbetar med berättelsen om byggnaden som ett sätt att skapa intresse och engagemang hos de boende. Göran Lager beskriver upprinnelsen, tankarna bakom och tillvägagångssättet för att hitta och förmedla kunskap på ett lustfyllt sätt.

Läs mer

Bygg lågt och tätt

Det går att bygga lågt och tätt, även när det är flerbostadshus som ska uppföras. Genom att studera vad som har fungerat tidigare och att anpassa den nya bebyggelsen efter platsen finns det möjligheter att skapa nya, trivsamma stadsdelar istället för perifera bostadsområden. Kjell Forshed beskriver några aktuella exempel.

Läs mer

Trapphusens detaljer

Varje tidsepok har sin tydligt avläsbara arkitekturstil med därtill hörande karakteristiska byggnadsdetaljer. Lusten att ständigt söka nya former och uttryckssätt är tydligt avläsbar genom decennierna. En tidstypisk byggnad är en helhet skapad av tidsepokens detalj- och utsmyckningspalett, där både fast och lös inredning är barn av sin tid.

Läs mer

Nytt hopp för Gårda

Det sista som fanns kvar av det gamla Gårda skulle rivas för att ge plats åt parkeringar. Men tack vara massiva protester och engagemang från boende och andra göteborgare, blev Byggnadsnämnden tillslut tvungen att backa. Malin Lernfelt berättar om hur det nu väcks nytt hopp om att kunna rädda en kulturhistoriskt viktig miljö.

Läs mer