fbpx

Byggnadskultur 2018 nr 3

Gilla läget – att arbeta utifrån givna förutsättningar

Hösten 2017 tilldelades bostadsrättsföreningen Kronobergsgården utmärkelsen »Årets byggnadsvårdare« av Svenska byggnadsvårdsföreningen. Kronobergsgården arbetar med berättelsen om byggnaden som ett sätt att skapa intresse och engagemang hos de boende. Göran Lager beskriver upprinnelsen, tankarna bakom och tillvägagångssättet för att hitta och förmedla kunskap på ett lustfyllt sätt.

Läs mer

Bygg lågt och tätt

Det går att bygga lågt och tätt, även när det är flerbostadshus som ska uppföras. Genom att studera vad som har fungerat tidigare och att anpassa den nya bebyggelsen efter platsen finns det möjligheter att skapa nya, trivsamma stadsdelar istället för perifera bostadsområden. Kjell Forshed beskriver några aktuella exempel.

Läs mer

Trapphusens detaljer

Varje tidsepok har sin tydligt avläsbara arkitekturstil med därtill hörande karakteristiska byggnadsdetaljer. Lusten att ständigt söka nya former och uttryckssätt är tydligt avläsbar genom decennierna. En tidstypisk byggnad är en helhet skapad av tidsepokens detalj- och utsmyckningspalett, där både fast och lös inredning är barn av sin tid.

Läs mer

Nytt hopp för Gårda

Det sista som fanns kvar av det gamla Gårda skulle rivas för att ge plats åt parkeringar. Men tack vara massiva protester och engagemang från boende och andra göteborgare, blev Byggnadsnämnden tillslut tvungen att backa. Malin Lernfelt berättar om hur det nu väcks nytt hopp om att kunna rädda en kulturhistoriskt viktig miljö.

Läs mer
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler