Ett ursprungligt utåtgående jugendfönster med karakteristiska smäckra snickeriprofiler, gångjärn och hörnbeslagning. FOTO: LAILA REPPEN

Varje tidsepok har sin tydligt avläsbara arkitekturstil med därtill hörande karakteristiska byggnadsdetaljer. Lusten att ständigt söka nya former och uttryckssätt är tydligt avläsbar genom decennierna. En tidstypisk byggnad är en helhet skapad av tidsepokens detalj- och utsmyckningspalett, där både fast och lös inredning är barn av sin tid.

Du måste vara medlem för att läsa denna artikel. Logga in eller bli medlem för att läsa vidare.