fbpx
En skiss över planerade nya hyreshus på fastigheten Älgbostad i Nykvarns kommun. BILD: KJELL FORSHED, BRUNNBERG & FORSHED ARKITEKTKONTOR

Det går att bygga lågt och tätt, även när det är flerbostadshus som ska uppföras. Genom att studera vad som har fungerat tidigare och att anpassa den nya bebyggelsen efter platsen finns det möjligheter att skapa nya, trivsamma stadsdelar istället för perifera bostadsområden. Kjell Forshed beskriver några aktuella exempel.

Detta innehåll är begränsat till inloggade användare. Logga in för att ta del av innehållet.