fbpx
En skiss över planerade nya hyreshus på fastigheten Älgbostad i Nykvarns kommun. BILD: KJELL FORSHED, BRUNNBERG & FORSHED ARKITEKTKONTOR

Det går att bygga lågt och tätt, även när det är flerbostadshus som ska uppföras. Genom att studera vad som har fungerat tidigare och att anpassa den nya bebyggelsen efter platsen finns det möjligheter att skapa nya, trivsamma stadsdelar istället för perifera bostadsområden. Kjell Forshed beskriver några aktuella exempel.

Du måste vara medlem för att läsa denna artikel. Logga in eller bli medlem för att läsa vidare.
keyboard_arrow_up