Fönster

Fönsterfoder

Husets ögon brukar vi kalla fönstren, och det är inte minst fönstren som skiljer gamla hus från moderna eller hårdrenoverade. Vi är många som uppskattar skönheten hos det blåsta glaset, och hantverkskänslan i de smidda hörnjärnen och de nätta profilerna.

Läs mer

Gamla fönster kan bli bättre än nya

Det finns ingen energiexpert i världen som kan ge generella råd om ditt hus. Bilda dig en egen uppfattning och analysera var dina besparingar kan göras. Det skulle dock förvåna om det är fönstren som är boven! Björn Ohlén redogör för myt och sanning om energiförluster från fönster.

Läs mer

När-var-hur tätar jag mina fönster?

I reklam och torptidningar vimlar det av enkla råd om fönstertätning, men de är tyvärr alltid ensidigt inriktade på energibesparing. Om man följer sådana råd till punkt och pricka, kan i värsta fall både huset och de boende drabbas av hälsoproblem. Anders Franzén beskriver här hur du tätar men samtidigt värnar om friskluften.

Läs mer

Materialhörnan – Fönsterbeslag

Under vinjetten Materialhörnan tar Byggnadskultur upp olika material och byggnadsdetaljer, som är viktiga vid restaurering av gamla hus. I förra numret skrev vi om fönsterglas, Nu har turen kommit till fönsterbeslagen. Vad ska man tänka på när det gäller fönstrens beslag när de renoveras? Arkitekt Jan Lisinski ger några goda råd.

Läs mer

Materialhörnan – Fönsterglas

Under vinjetten Materialhörnan kommer Byggnadskultur framöver att ta upp olika material och byggdetaljer, som används vid restaureringar av gamla hus, Vad bör man tänka på, vilka olika möjligheter finns, går det att använda nytt material och vart vänder man sig? Det är några av de frågor vi ska försöka att ge svar på. Här behandlar vi först fönsterglas. l kommande nummer fortsätter vi med fönsterbeslag och fönstersnickerier.

Läs mer

Materialhörnan – Fönstersnickerier

Under vinjetten Materialhörnan tar Byggnadskultur upp olika material och byggnadsdetaljer, som är viktiga vid restaurering av gamla hus. l föregående nummer behandlades fönsterglas och fönsterbeslag. Nu har turen kommit till fönstersnickerier. Vad ska man tänka på när fönstrens karmar, bågar och spröjsar ska renoveras? Arkitekt Olof Antell ger några råd.

Läs mer
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!