Renovering av brunlaserade 80-talsfönster?

Frågeställare: Pär-Åke Carlsson
Hej Jag bor i ett bostadsrättsområde utanför Stockholm. Området består av 145 st lägenheter i låghus med varierande utförande, radhus, enplanhus och loftgångshus enligt bifogade bilder. Området byggdes i början på 1980-talet. Även om det inte är något kulturminnesvärt område än tycker jag det är viktigt att ta upp frågan. Det är nu dags för renovering av de brunlaserade träfönstren i olika grad. Vissa karmar, lister och fönsterbågar behöver ytbehandlas alternativt repareras. Några i föreningen förespråkar att alla fönster byts ut mot vita aluminiumfönster. Detta tycker jag är helt fel då det skulle förändra husens karaktär och vara fel ur miljösynpunkt då aluminium belastar miljön väldigt mycket. Jag tycker att träfönster ger en mer mjuk och varm kontrast till de gulrappade fasaderna. Vita aluminiumfönster ger ingen kontrast samt ett stelt och sterilt utseende. Dessutom är det bästa miljöalternativet att inte byta fönster över huvud taget utan bara restaurera det som behövs. Jag söker nu stöd för mina åsikter och skulle vara tacksam för ett utlåtande från någon i föreningen som är insatt i frågeställningen. Vore tacksam för ett svar senast 21 september då vi har möte i föreningen. Hälsningar Pär-Åke Carlsson

 

Svar:
Alla hus har kulturhistoriska värden oavsett ålder. Ett välbevarat område från 1980-talet med ursprungliga detaljer och utföranden är en lika viktig årsring som äldre områden för förståelsen av vår samhällsutveckling. Tyvärr är det just de “halvgamla” områdena som är utsatta för störst förändringstryck vilket gör att det är extra viktigt att strida för originalutförandet. Närmare besked om eventuellt skydd i detaljplanen finns hos kommunen eller stads-/länsmuseet.

Att byta de befintliga, brunlaserade originalfönstren till nya med annan färg och utseende är en bygglovpliktig åtgärd. Området skulle få en helt annan karaktär med ny färgsättning. Dessutom skall alla åtgärder enligt PBL kap8 §17 utföras varsamt vilket i detta fall absolut borde vara renovering om inte fönstren är i väldigt dåligt skick. Och i såna fall bör man av miljö- och resurshushållningsskäl inte välja aluminium eller plastfönster utan trä av god kvalitet.

Från miljö- och resurssynpunkt är det bättre att renovera istället för att byta, framför allt eftersom fönstren som inte sitter i sol eller väderutsatta lägen normalt endast behöver mindre underhåll. Låt en fönsterhantverkare göra en besiktning på plats och komma med ett kostnadsförslag.

För mer kunskaper och argumentation kan du läsa Byggnadskultur nr 1 2017.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!