fbpx

Byggnadskultur 2012 nr 1

Rädda de sista handelsträdgårdarna!

Under 1900-talets första hälft fanns tusentals stadsnära handelsträdgårdar i Sverige. Förutom att erbjuda stadsborna blommor och grönsaker, var trädgårdarna också viktiga som gröna stråk i en alltmer exploaterad miljö. Idag är få av dem bevarade och ännu färre är i bruk. Anders Ryberg berättar om arbetet med att skapa opinion och rädda de gamla handelsträdgårdarna.

Läs mer

Vårdprogram för trädgårdar – Historiska kunskaper för framtida skötsel

En trädgårds kulturhistoriska värde består av vad trädgården kan berätta om sin historia – om hur trädgården använts, vad som har odlats och om trädgårdens betydelse för människor i olika tider. Maria Flinck visar på värdet av att upprätta ett vårdprogram för sin trädgård, och ger oss en introduktion i hur man går till väga.

Läs mer

Grindar, staket och plank – trädgårdens omramning

Känslan av ett vackert hus börjar ofta vid tomtgränsen. Att lyfta på klinkan till en välvårdad gammal port ger första intrycket. På så vis kan en grind och ett staket kännas välkomnande, fastän det är en klar markering av tomtgränsen. Grindar och staket är ett kulturhistoriskt arv väl värt vårda och att bevara. Hans Mårtensson beskriver och inspirerar.

Läs mer
keyboard_arrow_up