fbpx

Grindar, staket och plank – trädgårdens omramning

Ny faluröd port i öländsk by, mur av ölandssten

Känslan av ett vackert hus börjar ofta vid tomtgränsen. Att lyfta på klinkan till en välvårdad gammal port ger första intrycket. På så vis kan en grind och ett staket kännas välkomnande, fastän det är en klar markering av tomtgränsen. Grindar och staket är ett kulturhistoriskt arv väl värt vårda och att bevara. Hans Mårtensson beskriver och inspirerar.

Trädgården och dess omramning hör ihop med huset. Trädgården är ett viktigt rum som fortsätter utanför husets plan. Precis som med arkitektur har trädgårdars utformning följt tillfälliga trender genom århundraden. På 1700-talet indelades trädgårdsbegreppet trefaldigt i lustgård, köksgård ochträdgård, det skriver trädgårdsmästaren Petter Lundberg i sin bok Trädgårdspraxis. Vanligt folk hade kanske en kålgård för livets uppehälle. Prästen anlade en örtagård, som ibland kallades hortus medicus när den var fylld av nyttiga medicinalväxter. Förr var plank, staket och grindar till för att utestänga tjuvar och kreatur, sistnämnda vallades då i lösdrift. Bondesamhällets grind- och staketkonstruktioner är ofta vackert funktionella. Man använde gallringsvirke från skogen eller byggde stenmurar när åkrar rensades.

Grön port på Kalmarvis, inramad av vita klängrosor.

Den sinnliga trädgårdsstaden
När jag letar fina förlagor till plank och staket, finner jag ofta de bästa exemplen i områden medoregelbundet gatunät och en brokig blandning av timerstugor och villor. Gamla Stan i Kalmardär jag själv bor är ett sådant område, andra fina trädgårdsstäder som jag besökt är Hjo, Vadstena,Sigtuna, Gamla Enskede eller Änggården i Göteborg. De som planerar nya villaområden borde inspireras av miljöerna i Elsa Beskows böcker om Petter, Lotta, tanterna och farbror Blå, där finns mycket att lära.

Vårda det man har
Har man en äldre grind eller ett staket med fin form, är de väl värda att vårda. Sådana träkonstruktioneri utomhusmiljö är mycket utsatta för fukt och röta. Därför är hållbarheten begränsad. En bra grind håller i kanske 30–40 år. Förr hakades villagrindar av vintertid och förvarades under tak.
Gamla skröpliga grindar går att kopiera och beslag kan rostskyddas för att återanvändas.Virkesvalet är viktigt, t.ex tätvuxet furuträ, lärkträ eller kärnek. VBT eller Thermowood är värmebehandlat virke som modifierats så att fiberstrukturen blir tät och motverkar vattenuppsugning. Av samma orsak håller gran bra till spjälor i plank och staket, eftersom fibrerna är täta. Viktigt är också att man tänker fuktteknisktriktigt när en grind tillverkas. Vatten skall inte kunna rinna in och samlas i tappkonstruktioner. Fuktfällor, med risk för röta, uppstår också där trä ligger an mot trä eller i anslutning mot metallbeslag.

Slamfärg eller oljefärg?
Färg på trä fungerar mer kosmetiskt än skyddande. Fördelen med slamfärg, eller helt obehandlat,är att virket har möjlighet att torka ut. Falurödfärg är dessutom billigt, lättmålat, tidlöst och relativt hållbart. Träytorna skall vara sågade och ändträ bör oljas innan målning.
Att få täckande oljefärg att hålla tätt mot fukt kan vara svårt. När trä rör sig spricker färgytan,så att fukt tränger in. Förhöjd fukthalt innebär att att träet sväller ytterligare. Tänk som en träbåtsbyggare,som först brukar grunda träet med rå linolja och sedan mätta det med kokt linolja, innan slutmålning med oljefärg. Förr användes blymönja till grundningen, ett starkt gift som motverkade att sporer och mögel växte i färgytan. Med det vill jag ha sagt att det numera är svårt att använda ljusa eller vita oljefärger tillgrindar och staket. Mitt råd blir då att välja rött ljusgrått eller grågrönt, det passar bra till trädgårdsgrönska.
»Modet, smaken och idéerna följa tidens gång. Fordom skulle allt i planteringsväg formasefter raka linier och skarpa vinklar och hörn, nu åter skall allt vara krokigt, slingrande, halfrundt eller cirkelformadt«
trädgårdsmästare Anders Lundström år 1838

Hans Mårtensson

är arkitekt, författare och fotograf som också planerar utställningar och driver bokförlaget Akantus edition.

hans@akantusedition.se

keyboard_arrow_up