fbpx

Här blir gamla tåg som nya

Handkolorerat foto av Franz Schwandt som visar resande i Co8-vagn år 1933

I vagnverkstaden på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle pågår byggnads­ vård på högsta nivå. Här blir gamla och kulturhistoriskt värdefulla tåg restaurerade och återskapade in i minsta detalj. Johan Lindberg berättar om en unik verksamhet där hantverk och forskning möts.

I den gamla vagnverkstaden i Nynäs i Gävle pågår just nu restaureringen av restaurangvagn 2702 från 1927. Lik­som med alla projekt som pågår här är målet att återställa vagnen till sitt ursprungliga skick och dessutom göra den trafikduglig.
– Vi vill att så många som möjligt ska få ta del av de här fantastiska fordonen och hant­verket bakom. De ska inte bara stå inne på museet, säger projektledaren och målaren Thom Olofsson.
I arbetsgruppen finns flera spetskompeten­ ser. En projektledare som också är expert på ytbehandling, två snickare som är specialister inom möbelsnickeri, en smed med tunnplåt och ytbehandling som sitt främsta område, en expert på märkning och litterering som också sammanställer arkivmaterial kring varje fordon, en teknisk rådgivare och en antikvarie. Bredden behövs eftersom restaureringsarbetet har ett stort inslag av forskning. Nya frågor uppstår hela tiden om material och arbets­metoder som varken är dokumenterade eller lättillgängliga.
Resultaten är inte bara ett bevarande av kulturarvet utan verksamheten har också en viktig uppgift som kunskapsförmedlare för att bevara och utveckla traditionella material och metoder.
– Varsamhet och eftertänksamhet är ledord oavsett om det gäller hus, båtar, flygplan eller tåg. Vi jobbar efter samma principer som byggnadsvården. Kan vi sprida kunskapen och inspirera till att använda traditionella metoder och material har vi uppnått mycket av syftet med verksamheten, säger Thom Olofsson.

90-årig skönhet

Restaurangvagn 2702 var en av tre vagnar i en serie som beställdes av SJ 1926. Vagnen tillverkades på Linköpings verkstad och levererades i maj 1927 till det facila priset 49 768 kr. 1960 togs den ur drift och användes sedan som utbildningsvagn. I samband med det revs all inredning ut. Genom åren har vagnen varit i olika järnvägsföreningars ägo innan Malmbanans vänner i Luleå överlät den till Järnvägsmuseet 2007. Vagnen är den enda bevarade från serien och restaureringen har pågått sedan 2008. Stommen är gjord i ek, taksparrar av ask, tak och undergolv i furu, inredning i flambjörk och utvändigt är den klädd med fernissad teakpanel.

Krävande kunder

Med hjälp av en referenskonsol till hatthylla i kromad mässing som har suttit i en yngre vagn och ritningar från SJ:s arkiv, ska nya konsoler till hatthyllorna i restaurangvagnen tillverkas. Utmaningen är att hitta ett gjuteri som kan gjuta kopiorna i mässing precis som i originalet från 1927.
– Leverantörerna tycker ofta att vi är jobbiga när vi först kontaktar dem, men när de får veta mer om projekten vi jobbar med blir de intresserade och vill hjälpa oss lösa våra specifika krav, berättar Thom Olofsson.

Emalj från Sachsen

För att få rätt kvalité på emaljen till vagnarnas numrering har man försökt med flera leverantörer i Sverige och Norge utan lyckade resultat. Det visade sig vara svårt att få till rätt kulör och emaljen blev för hård och därför spröd. Till slut hittade Thom Olofsson ett företag i Allstedt i Sachsen, Tyskland, som kan göra emalj som matchar förlagan; en emalj med rätt kulör som är både seg och stark och klarar hårda påfrestningar.

Färg från Kongo

Ripolin är oljelackfärgen som användes till vagnens ytterpanel. Den innehåller kongokopal, en extremt klar harts med lite föroreningar som bara finns i kongo. När alkydfenolhartser började ersätta naturliga hartser på 1930-talet slutade Ripolin att tillverkas. För att återskapa färgen har man lyckats få tag i den sällsynta kongokopalen via en kontakt i Finland. Hartsen kokas tillsammans med kinesisk tungolja till en klar fernissa som teakpanelen stryks med mellan 5-8 gånger. För varje strykning ökas andelen kongokopal för att öka fernissans hårdhet och glans – ett arbete som kräver hantverkskunnande och finkänsla eftersom för hård fernissa blir spröd och lätt spricker.

Takväv av hampa

Ovan syns nytillverkad, obehandlad takväv av hampa vävd av The British Millerain Co Ltd i Manchester bredvid den ursprungliga och ytbehandlade till höger. Enligt dokumentationen ska takväven ha en kvalité på 965 gram per kvadratmeter. Taket sys ihop till ett enda stycke av ett segelmakeri i Saltsjöbaden och kommer väga närmare 80 kg. Ytbehandlingen har kopierats så långt det går efter SJ:s förteckning »Recepturer 1926« men eftersom komponenterna är svåra att få tag på är den något modifierad.
–Vi får se om hundra år om mina modifieringar lyckades eller inte, säger Thom Olofsson.

Skotsk skruv

Att restaurera interiören kräver avancerat hantverkskunnande när alla detaljer ska passas in – inte minst i det välvda taket med den detaljerade takkronan. Alla snickerier nytillverkas i Järnvägsmuseets snickeri efter detaljritningarna som finns bevarade. Inredningen är gjord av massiv eller fanerad björk där fibrerna i virket har vridit sig och därför fått den vackert flammiga men svårarbetade yta som kallas flambjörk. Allt skruvas med spårskruvar i mässing som köpts upp från nedlagda järnaffärers gamla lager och kompletteras med nytillverkad skruv från Edinburgh i Skottland. i Storbritannien är skruvtillverkarna konservativa och utbudet av spårskruv fortfarande brett.

Johan Lindberg är kommunikatör på Svenska byggnadsvårdsföreningen. johan.lindberg@byggnadsvard.se

Meny