fbpx

2016

Vad är våra kyrkor värda?

Vad ska hända med våra kyrkor? »Fyll dem, sälj dem eller spräng dem« var ett förslag som framfördes i debatten på 1970-talet. Mycket har hänt sedan dess och i dag står Svenska kyrkan ensam ansvarig för ett kulturarv som även om det lockar allt färre gudstjänstbesökare drar till sig många andra – inte minst byggnadsvårdare. Eva Löfgren tittar närmare på frågan om kyrkornas framtid.

Läs mer

Konsten att bygga stad

Hur ska vi lösa problemet att en allt större del av jordens befolkning bor i städer? Ökad täthet och fler skyskrapor blir ofta svaret – trots att förutsättningarna är vitt skilda i olika städer och olika delar av världen. Peter Elmlund visar på andra lösningar och undrar varför så få tycks ha lärt av nyligen begångna misstag.

Läs mer

Att flytta en stad

När Kiruna byggdes i början av förra seklet var ambitio- nen att skapa en mönsterstad, både stadsbyggnadsmässigt och socialt. När staden nu ska flyttas är det andra ideal som råder. Hur kommer det nya Kiruna att gestalta sig och hur förhåller man sig till den stad som finns? Jennie Sjöholm och Erik Hidman söker svar.

Läs mer

Pengarna eller livet

På femtio år har många av Europas städer genomgått en osannolik förvandling. Fastigheter som betraktades som värdelösa har blivit så hett eftertraktade att få har råd att bo där. Men vad händer med en stad när pengarna tar över de miljöer som utgör själva stadslivet? Ola Andersson beskriver hur gentrifieringen till slut tar död på stadens attraktionskraft.

Läs mer
keyboard_arrow_up