fbpx

24 God Jul önskar: Styrelseordförande Tomas Nyström

Jag är lycklig ”styckegodsägare” till en tidigare trädgårdsmästarbostad som vid slutet av andra världskriget köptes av en byggmästare. Denne lät stycka upp den tidigare lägenheten Lindhem 10 till sex exakt lika stora tomter där de övriga bebyggdes med var sitt så kallat bläckhornstak. Troligen tillkom vårt hus som en effekt av att Linköping då kraftigt växte och därmed marknaden för närodlade äpplen och päron som alla de sex tomterna vittnar om.

Julen står för dörren. Foto: Tomas Nyström 2021

Huset var från början indelat i tre lägenheter om vardera ett rum och kök som vartefter slogs samman så att jag nu har tre kakelugnar men endast ett kök, från ombyggnad år 1976 med vävtapet, grönt kakel och brun inredning från Marbodal. Vi har gjort några insatser för att huset tydligare ska spegla sin troliga tillkomsttid, cirka 1895, bland annat låtit sätta spröjs i ytterbågarna till de kopplade fönstren från 1945. Men i övrigt har vi anpassat oss till husets och tomtens förutsättningar med tre överlevande äppelträd, ett ihåligt päronträd, ett åldrande körsbärsträd, som alla bär god frukt, om än inte varje år. Det har blivit mycket trevligt och snart ska granen in i Gula rummet. Tomtarna har redan sin plats någonstans.

 


Svenska byggnadsvårdsföreningen har kämpat med att förbättra och hävda byggnadsvårdens berättigade roll i miljölagstiftningen […]


 

Kvarteren runtom förändras hela tiden som följd av stigande fastighetspriser och de hantverkarfamiljer som fanns här för inte så länge sedan har i stor  utsträckning ersatts av yngre grannar med  andra anspråk på fungerande bostäder och anpassningar därefter.

Åter ett år med besvikelser och inställda eller ändrade planer för oss alla, men byggnadsvården i landet har ändå fortgått utifrån sina förutsättningar. Detta har visat sig i fulltecknade byggnadsvårdsläger och ökat intresse för våra frågor i media. Svenska byggnadsvårdsföreningen har kämpat med att förbättra och hävda byggnadsvårdens berättigade roll i miljölagstiftningen allt från rivningsärenden i Stockholm till korsvirkesgården Schaggarp utanför Trelleborg. Kulturvård och naturvård hör samman. Denna insikt ska vi fortsätta att hävda inte minst i den inledda utrivningen av mindre kvarnar och småskaliga kraftverk.

Näverkärr i Bohuslän, ett av årets byggnadsvårdsläger. Foto: Tomas Nyström 2021

Uthållighet och kunskap är våra viktigaste redskap. Det förväntade resultatet är att insikterna om den äldre bebyggelsens värden resurser för den byggda och gröna miljön, såväl kulturhistoriskt som tekniskt, ska vinna insteg i byggutbildningarna i alla stadier, bland beslutsfattare och än mer i den breda allmänheten.

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

>>>Se hela julkalendern här<<<

 

keyboard_arrow_up