fbpx

23 God Jul önskar: Sveriges Riksantikvarie – Joakim Malmström

Äldre stuga med Westmandörr, mellan Kåsta och Häggvik. Den ingår i Höga kustens världsarvsområde. Bilden är tagen från kringla.nu, där kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Foto: Kringla.nu BY

När nu den mörka årstiden är här och julen är på ingång är det fint att tänka på hur vårt gemensamma kulturarv lyser upp Sverige. En viktig del av kulturarvet är alla hus från förr som kan vara någons hem eller användas till annat. En av Riksantikvarieämbetets uppgifter är att ha det nationella ansvaret för utveckling och förmedling av kunskap inom byggnadsvård och kulturarvsförvaltning.

Hur vårdar du ditt eget hus? Om du vill få råd om hur ditt hus ska vårdas eller veta hur systemet med byggnadsvårdsbidrag fungerar, så kan du vända dig till länsmuseet eller länsstyrelsen i ditt län. I Riksantikvarieämbetets materialguide finns praktiska tips om hur du vårdar befintliga byggnadsmaterial. Här får du också kunskap om materialens historia och egenskaper.

Riksantikvarieämbetet har i år publicerat en ämnesguide för byggnadsvård för dig som vill orientera dig om vårt biblioteks och arkivs källor inom området. Här finns information om hur du hittar böcker, rapporter, uppsatser, artiklar och tidskrifter. Du får också tips om hur du söker fram bilder och ämnesrelaterat arkivmaterial.

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet i hela landet. Svenska byggnadsvårdsföreningen gör en betydelsefull insats i det arbetet! God jul!

Joakim Malmström, Riksantikvarie

Joakim Malmströd tillträdde som riksantikvarie 15 april 2021. Den 32:a i ordningen. Foto: Niklas Ehlén CCBY

Joakim Malmström tillträdde som Riksantikvarie under hösten 2021. Han är sedan 2017 överintendent och myndighetschef för Naturhistoriska riksmuseet och arbetade dessförinnan vid Stockholms universitet. Han är född 1978 och är filosofie doktor i historia från Uppsala universitet där han disputerade 2006 med avhandlingen Herrskapen och den lokala politiken: Eds socken ca 1650-1900.


 

>>>Se hela julkalendern här<<<

 

keyboard_arrow_up