Blogg

Byggnadsvårdare för klimatet

Under Byggnadsvårdens konvent genomfördes en klimataktion. Motiveringen löd: “We believe that preserving and using old buildings is a more effective use of resources than demolishing and rebuilding, and that traditional building techniques and materials can play a part in reaching a more sustainable future.”

Läs mer

Miljö i Nacka riskerar att förstöras

Birka trädgårdsstad är ett av Nackas äldsta villaområden och många av husen i området är klassade som kulturhistorisk värdefulla. Nu vill Nacka kommun riva stora delar av området för att bygga nytt, vilket skulle förstöra Birkas karaktär och historia.

Läs mer

Byggnadsvårdsspanarna i Mariestad del tre

Robert Danielsson – länsombud i Svenska Byggnadsvårdsföreningen och initiativtagare till initiativet Jag räddade ett ödehus, identifierade flera trender eller snarare möjligheter för byggnadsvården i framtiden.

Läs mer

Byggnadsvårdsspanarna i Mariestad del två

Eric Fugeläng är enhetschef på Riksantikvarieämbetet med bakgrund från andra sektorer än byggnadsvården. Han gjorde i programpunkten “Spanarna”, under Byggnadsvårdens konvent, en personlig betraktelse om byggnadsvården.

Läs mer
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

november 2019
januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!