fbpx

Yttrande över förslag till Översiktsplan Gotland 2040.

Samrådsyttrande

2022-03-16

Byggnadsvårdsföreningen har avgivit yttrande över samrådsförslag till ny översiktsplan för Gotland. Gotland utgör en oersättlig resurs för hela landet för upplevelse av kultur- och naturvärden samt för rekreation och friluftsliv. Föreningen anser att den omfattande utbyggnad av vindkraft över hela ön som föreslås i planförslaget strider mot de höga kraven på en fortsatt varsam utveckling för att bevara det unika historiska kulturlandskapet för kommande generationer.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up