fbpx

Nytt yttrande över Konsthallen 15 m.fl. (Hasselbacken)

Föreningen anför i sitt granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Konsthallen 15 m fl (Hasselbacken) att även om den tillkommande byggnadsvolymen minskats i förhållande till samrådsförslaget kvarstår ändå i huvudsak de invändningar föreningen anförde vid samrådet. Förslaget medför intrång i parklandskapet, bebyggelsen är för dominerande och det stora tillskottet av yta bör i princip ses som ny verksamhet. Förslaget strider därmed mot lagen för nationalstadspark.

Aktuellt och tidigare yttranden i ärendet finner du här

keyboard_arrow_up