fbpx

Yttranden & remisser

Överklagande Nordstan 13:4

På grund av total avsaknad av planbestämmelser i den äldre planen samt att det är fråga om höga kulturhistoriska värden bör prövningen ske som bygglov utanför detaljplan. Dock bör i första hand i stället detaljplan upprättas som underlag för bygglovsprövningen.

Läs mer
Meny