Vindpapp i vägg

Frågeställare: Andbe
En fråga ang en timrad yttervägg.
Vi har ett hus från 1912 med stående timmer i stommen. Väggen ser utifrån och in ut så här:
Liggande panel, tjärpapp, timmer, vindpapp, pärlspont.

I den största delen av huset är den invändiga pappen och pärlsponten bortriven. Vi planerar nu att regla på väggarna på insidan för en tunn isolering, 45, eller ev 70 mm cellulosaisolering i skiva. Tanken är att få in lite isolering i väggarna men också att få ett utrymmer för installationer. Frågan är nu var vi lägger det vindskydd som pappen utgjorde i den gamla väggen?
-Lägger vi pappen mot timret eller på insidan av isoleringen?
-Kan vi använda oss av lumppapp eller ska vi använda oss av vindduk, typ Mataki eller dyl?

Svar:
Lägg pappen mot timret. Lumppapp är sannolikt hållbarare i längden.