Isolering

Isolera övervåning och vind på timmerhus från 1920

Vi har ett timmerhus från 20-talet med oinredd och oisolerad övervåning. Huset har idag ingen vind, utan bara bjälklag. Det som är gjort är att teglet är utbytt till plåt. Utanpå yttertaker ligger det ett lager med masonit, sedan läkt och plåt. Även väggarna på övervåningen har masonit mellan timret och ytterpanelen, men inte där vinden ska vara. Det finns ingen vindpapp på övervåningen, bara på undervåningen. Huset har mansardtak (halvvalmat?).

Läs mer

Återställning av bjälklag/isolering i bjälklag i en lägenhet i ett hus byggt 1896

En vattenskada har medfört att snickare har isolerat ett bottenbjälklag i ett hus från 1896 med någon typ av mineralull runt friliggande bjälkar, där det tidigare låg sand/koksaska. Dels har ljudisoleringen försämrats avsevärt och stabiliteten känns inte heller bra. Efter att ha pratat med byggnadsingenjörer och akustiker har vi förstått att detta inte är ett bra sätt att återställa golvet. Hur bör detta göras om?

Läs mer

Isolera gårdshus

Jag har en fråga om isolering av ett äldre gårdshus. Nu ligger det ett äldre plåttak som behövs bytas pga av rostskador. Vi har ett sticketak under i gott skick med undantag för något enstaka ställe där det varit läckage. Vi funderar på papptak istället för plåt. Huset är ett korsvirkeshus med obränd tegel som nu har eternitfasad som vi vill ta bort för att återställa fasaden.

Läs mer
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!