fbpx

Luftspalt under revetering

Frågeställare: Robert
Läser artikeln ”Revetering – En nöjsam nyttighet” och stöter pa följande mening:

”En väl utförd revetering på pliggar (som ofta innebär att det blir en luftspalt mellan timmerväggen och reveteringen) ger en utmärkt tilläggsisolering som förenar trähusets goda värmeegenskaper med stenhusets vindtäthet.”

Jag forstar den grundlaggande principen och jag forstar reveteringens fordelar pa timmerhus, men vad jag inte forstar ar hur man med pliggar skapade en luftspalt eller hur denna luftspalt dranerades (jag har aldrig sett ett draneringshal pa en reveterad byggnad).

Kan ni forklara narmare med en skiss hur dessa pliggar skall fungera?

Svar:
Pliggarna har bara funktionen att bära putsen. Samma funktion kunde åstadkommas genom att hugga upp utstående flisor i timret eller den senare varianten med hönsnät som putsbärare. Rörelser uppstår i materialen genom temperatur- och fuktvariationer och efterhand skapas en smal luftspalt mellan timret och putsen. Det är alltså ingen planerad egenskap utan snarare en för isoleringen positiv bieffekt.

keyboard_arrow_up