Inlägg av Magnus Henriksson

Fasadrenovering

Jag har en villa byggd 1920. På 1980-talet isolerades den befintliga släta kalkputsfasaden, från 1946, och kläddes med träpanel. Jag ämnar nu renovera putsfasaden. Jag har tagit ner en ganska stor bit av panel och isolering och putsen ser väldigt fin och välbehållen ut! Min fråga lyder: går det bra att laga putsen dvs. spikhålen med kalkputs och var kan jag hitta kunniga hantverkare…

Läs mer

Putsen smular sig i Källaren

Jag ringde till Er idag för att få kunskap om hur man får puts att inte smulas till sand under glasfibern av fukten i gamla väggar och blev rådd till att mejla till Er om detta. Vill ha glans 20 – 25 Vattenglas ger väl inte denna glans? Kan man först stryka med vattenglas och där efter med en täckande våtrumsfärg som man sätter glasfiberväv i utan att putsen smular sig med tiden?

Läs mer

Beslag i 30-talskök

Vi bor i ett hus byggt 1935 med originalkök. Knopparna på skåp och lådor tror vi dock är nyare (bruna träknoppar). Vi har målat om skåluckorna och vill nu ha ”originalbeslag”. Vilka beslag till skåp och lådor var vanliga i kök från denna tiden? Finns de att köpa idag? I så fall var?

Läs mer

Dränering/utgrävning

Har ett gammalt torp, som ligger på en sluttande tomt. På den östra delen av stugan, den del som ligger högst, ligger en dryg meter av fasaden nästan i nivå med den omgivande marken. Resterande delen av fasaden vilar på synbar torpargrund på denna sida. Jag tycker mig ha kunnat se på gamla foton, att det även då var en mycket liten nivåskillnad på den del av huset som jag pratar om. Min fråga är om man bör göra något åt detta…

Läs mer

Renovering av källarvägg i natursten

Källarväggarna i vårt hus från 1880-talet är av natursten och putsen invändigt har en del fuktfläckar. Golvet är troligen sänkt med halvannan decimeter för länge sedan (kanske ursprungligen jordgolv?) och skarven mellan betonggolvet och källarväggarna är på sina ställen otät. Mellan murstenarna är det numera lera. Min fråga är om det ursprungligen kan ha varit luft mellan stenarna som en kallmurad konstruktion och om det skulla hålla väggarna torrare om vi tog bort (en del av) leran mellan stenarna där det är fuktigast och putsade med ett kalkbruk utan att pressa in så mycket mellan murstenarna…

Läs mer