fbpx

Svar på föreläggande från Mark- och miljööverdomstolen angående förslag till detaljplan för Marievik 15 m.fl.

Förslaget sett från Hornstull. Illustration: Sightline

Berörda byggföretag har unisont argumenterat för att tidigare utförda, storskaliga projekt som Liljeholmskajen och Hagastaden skulle legitimera fortsatt utbyggnad i samma eller högre exploatering. Byggnadsvårdsföreningen anser tvärtom att ett höghuskluster i Marievik skulle innebära en helt ny typ av storskalig bebyggelse i Stockholms stadslandskap som skulle öppna för ytterligare kluster av skyskrapor i Stockholm. Detta skulle innebära ett stort hot mot vårt kulturhistoriska arv och påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Efter ytterligare några decennier med denna typ av utveckling kan Stockholms unika historiska karaktär och den historiska läsbarheten radikalt ha förändrats.

Läs hela svaret och samtliga skrivelser i ärendet här

keyboard_arrow_up