fbpx

Överklagan över detaljplan för Kvarnholmen 2:1, hotell Ölandshamnen, Kalmar

Byggnadvårdsföreningen har till mark- och miljödomstolen överklagat Kalmar kommuns beslut att anta förslag till detaljplan för del av Kvarnholmen 2:1– ett 28 meter högt hotell i området mellan slottet och Kvarnholmen. Projektet skulle medföra påtaglig skada på riksintresset – förståelsen av försvarsfunktionen i den historiska miljön skulle avsevärt försvåras, hotellet skulle innebära en kraftig negativ påverkan på stadsbilden och vyerna mellan Gamla stan på Kvarnholmen och slottet skulle blockeras.

Läs hela dokumentet här

Meny