fbpx

Kommunen bagatelliserar och negligerar

Liljeholmsbadet sett från Liljeholmsbron, Stockholm. Foto: Holger Ellgaard 2009, CC BY-SA 3.0

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit ett svar på föreläggande från Mark och miljööverdomstolen avseende överklagande av rivning av Liljeholmsbadet i Stockholm.

Kommunens yttrande visar en anmärkningsvärd brist på insikt om innebörden av lagreglerna och brist på förståelse för vikten av att värna vårt kulturarv. Det är vidare anmärkningsvärt att kommunen helt negligerar bedömningar från expertorgan som Stadsmuseet och Skönhetsrådet.

Föreningen har yttrat sig över kommunens yttrande över föreningens överklagande och påtalat att kommunen bagatelliserar och negligerar vikten av att värna kulturarvet samt att Svenska byggnadsvårdsföreningen bör få klagorätt eftersom Århuskonventionens syfte är att garantera allmänhetens rätt att få tillgång till rättslig prövning.

Hela yttrandet, samt övriga skrivelser i ärendet hittar du här.

keyboard_arrow_up