fbpx

Hoby 11:29, Skillinge

Ur Svenska byggnadsvårdsföreningens överklagande:

I riksintressebeskrivningen uttrycks det att Skillinge, och grannorten Brantevik, “berättar om 1800-talets uppsving för skutfarten och som utgjorde två av landets mest betydande sjöfartssamhällen i fråga om segelfartyg.”

Det mesta av den äldre bebyggelsen i Skillinge är samlad till området närmast hamnen. Dock utgör byggnader tillkomna före 1920-talets bebyggelseexpansion idag en mycket begränsad del av dagens byggnadsbestånd, mindre än vad som har byggts under 2000-talet. Därför har de kvarstående byggnaderna högt kulturvärde särskilt när den aktuella byggnaden inte har varit föremål för radikala renoveringar.

Fastigheten Hoby 11:29 innehåller en huvudbyggnad, uppförd i ett plan och med brant sadeltak; vissa förändringar har utförts under 1900-talet, som dock inte har förändrat husets karaktär. Fönsterna, entrédörrarna och tegelpannorna, även om inte ursprungliga, har en typisk utformning som speglar byggnadens kontinuerliga utveckling från sekelskiftet 1900 till 1950-talet. Enligt kommunens antikvarie: “Bostadshuset är välbevarat till sin karaktär och utgör ett gott exempel på den enklare bebyggelse som uppfördes kring sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet i Skillinge. Att byggnaden genomgick vissa förändringar, samt att en ny ekonomibyggnad uppfördes, under 1950-talet vittnar om förbättrade ekonomiska förutsättningar. Vid denna tid var det många i Sverige som fick det bättre ställt och därmed fick möjlighet att renovera sina hus.

Byggnaderna inom fastigheten Hoby 11:29 representerar en typisk byggnadstyp för fiskelägena på Österlen såsom Skillinge och Brantevik och bär med sig spår av platsens historia. I många av husen som uppfördes bodde arbetare, sjömän och hantverkare. Kommunens antikvarie framhåller: “Fastigheten med bostadshus, ekonomibyggnad och trädgård utgör en bebyggelsemiljö som vittnar om tidigare bostadsförhållanden och levnadsvillkor samt om vissa av effekterna som kom av samhällsutvecklingen under 1950-talet”

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up