fbpx

Hårda fakta om svensk stenindustri

Här pågår brytning av granit i stenbrottet i Tossinge i Bohuslän

Vid sidan av trä är sten det äldsta byggnadsmaterial vi har i Sverige. Man kan tycka att vi genom århundradena borde ha lärt oss hur man vårdar och underhåller stenen för framtiden. Men hur ser det ut i dag? Rolf Danielsson berättar om svensk stenindustri och dess utmaningar.

Stenbranschen i Sverige omsätter i dag runt 1.3 miljarder per år och har omkring 1 200 anställda. 75 % av produktionen utgörs av sten för utomhusbruk. Även om sten bryts på flera ställen runt om i landet så kan man säga att vi har två tunga regioner: dels Bohuslän som står för ungefär 25 % av verksamheten, dels ett utvidgat »Stenrike« i nordöstra Skåne inkluderande Öland, som har runt 30 % av verksamheten. Två större stenföretag finns i dag: Naturstenskompaniet Sverige AB med runt 200 anställda och Emmaljunga Granit med ungefär hälften så många. 2012 gick också Benders Sverige AB in i stenbranschen med en etablering genom köp av Bohusläns Kooperativa och deras försäljningsbolag Bohusgranit AB. I övrigt präglas stennäringen av små företag med ett fåtal anställda. Nu för tiden har branschen fokus på brytning och produktion, medan monteringen ofta utförs av olika bygg- eller markentreprenörer. Inom stenindustriförbundet finns dock ett lite större monteringsföretag: Stenentreprenader i Hessleholm AB.

Svensk sten säljer

Tillverkning av stenornament till posthuset i Göteborg i början av 1920-talet.

Antalet stenbrott som nyttjas har varit ganska konstant under en följd av år och i dag räknar man med att svensk natursten bryts i 57 brott. Fortfarande är det svårt att ta fram nya brott med tillståndsprövning med mera, och det kan ta flera år innan brytning kan bli möjlig. 90 % av den sten man tar ut går på export, vilket visar att svensk sten har ett mycket gott renommé runt om i världen och att kvalitet och säkra leveranser säljer. Stenens hållfasthet är oöverträffad och det är ett material som bara blir vackrare med ökande ålder. Det finns en ökad efterfrågan på sten och med den följer ett behov av nyrekrytering av ett tiotal personer per år i nuvarande omfattning på verksamheten. 1993 startades en stenutbildning i Östra Göinge i nordöstra Skåne som en del av den gymnasieutbildning som kommunen profilerat. För att utveckla de praktiska sidorna har man även fått med sig Region Skåne på investeringar i teknik och utrustning i verkstäderna. Här har man även skapat en komvuxutbildning som omfattar 40 veckor och innehåller praktik ute hos olika stenföretag. I dag täcks rekryteringsbehovet av den utbildning som pågår. Därtill kommer de som på traditionellt sätt lärs in i yrket genom släktrelationer och att yrket gått i arv i flera generationer.

Spårbarhet en framtidsfråga

Svenska Stenindustriförbundet är en branschorganisation där de flesta stenföretag är medlemmar och i dag har man över hundra anslutna företag runt om i landet. Tidningen Sten, som kommer ut fyra gånger per år, är en viktig kanal för organisationen och genom den skapas kontaktytor mot olika kundkategorier.

Återanvändning av medeltida kolonner i Runstens kyrka på Öland.

Tidningen har förnyats det senaste året och har bland annat försetts med en sida där läsarna kan ställa frågor till experter från SLU och Sveriges Stenindustriförbund. Ett stenpris har instiftats och 2013 tilldelades detta Andersson Jönsson Landskapsarkitekter för deras arbete med Stortorget i Gävle, där ytorna skapats i granit, diabas och kalksten. Förbundet har även jobbat aktivt med kvalitetsfrågor under 2000-talet och tagit fram ett kartotek över svensk natursten som reviderats under senare år och där man nu kan få exakta uppgifter om färg, form, hållfasthet och även GPS-koordinatorer för de platser där stenen bryts. »Spårbarheten« kommer att bli en viktig framtidsfråga och än så länge är Sverige ensamt om detta i hela världen. När man som kund söker lokala hantverkare och leverantörer av sten, är det lättast att börja sin sökning på www.sten.se där man hittar ett antal leverantörer som säljer direkt till slutkonsument. Här finns även en ingång till det tryckta material som producerats genom Stenhandboken – närmast en bibel för stennäringen, där man bland annat hittar ett avsnitt som handlar om restaurering och underhåll av stenbyggnader och markbehandling. Materialet finns på nätet. Ett annat sätt att ta del av kunskap och erfarenheter från stenens kulturarv är att besöka några av de museer och mötesplatser som vuxit fram i olika delar av landet. Ofta bygger de på ett stort lokalt föreningsengagemang och här bjuds man in för att ta del av den lokala historien. Ofta kan man även få pröva på att bearbeta stenen och känna de svårigheter, men även den glädje som finns i att lyckats skapa något med sina händer.

Rolf Danielsson

processledare i västarvet.

rolf.danielsson@vgregion.se

keyboard_arrow_up