fbpx

Enklare kan det knappast bli. En sten under varje husknut och däremellan mer eller mindre konstfärdigt utvalda, behandlade och utplacerade stenar som tillsammans bildar den naturstensgrund som synts under allt från små torp till stora träkyrkor ända sedan 1200-talet.

Att bygga sitt hus på en grund av sten har varit självklart på många håll i Sverige ända sedan tidig medeltid. Tekniken att använda knutstenar och fyllnadsstenar är sannolikt lika gammal som timmerbyggnadstekniken, och de två har följts åt under minst 700 år. Granhults kyrka i Småland, byggd på 1220-talet av timmer daterat till 1217, anses vara Sveriges äldsta bevarade timmerbyggnad. Den har aldrig flyttats och av allt att döma står den på samma naturstensgrund som den byggdes på. I de villastäder som växte fram kring huvudstaden vid förra sekelskiftet blev det populärt med stora tunga naturstensgrunder till de stora trävillor som ofta stod på starkt kuperade tomter.

Tanken var att grunden skulle uppfattas som en fortsättning på urberget och den här typen av naturstensgrund har lite att göra med den enkla grund man hittar under äldre hus. Fram till 1920-talet vilade de flesta svenska hus på naturstensgrund. Sedan övertog betongblocken successivt naturstenarna som grundmurelement. I dag skulle en huggen stengrund till en villa bli en kostsam historia. Men för en enkel torpstuga av fritidshuskaraktär finns fortfarande inget enklare och billigare – och kanske heller inte vackrare – alternativ än en naturstensgrund. Hur hållbara är de då? Det finns som sagt hus som stått på samma stenar sedan 1200-talet och röta är ett större hot mot gamla timmerhus än grunder som rasat. Men visst kan en knutsten kantra och visst behöver grunden hållas efter.

byggnadsvårdare och teknikhistoriker i företaget Svensk Byggtradition. Länsombud i Jönköpings län

perz@byggtradition.se

keyboard_arrow_up