fbpx

Belöningsplakett till Kristina Berglund

Nyheter, Aktuellt, Blogg

 


För att hon med sina gedigna kunskaper om stadsplanering och byggnadskonst på ett föredömligt sätt lyckats medverka till att hävda det stockholmska kulturarvet i ett framgångsrikt försvar av såväl enskilda byggnadsverk som omistliga helhetsmiljöer. Med sin bakgrund som stadsarkitekt och planchef i flera kommuner i Stockholms län har hon aktivt bidragit till att i stadsbyggnadsdebatten sprida kunskaper om Stockholms natur- och kulturhistoriska värden, inte minst genom sitt initiativ till bildandet av Upprop Kulturarv. Hon har som styrelseledamot i Svenska Byggnadsvårdsföreningen och i samarbete med Samfundet S:t Erik medverkat till seminarier och artiklar om stadsbyggande riktade till beslutsfattare och medborgare, samt i skriften Hur kunde det bli så här?


 

Så lyder Samfundet S:t Eriks motivering till att vår styrelseledamot Kristina Berglund under gårdagen tilldelades Samfundet S.t Eriks belöningsplakett och pris om 50 000 kronor.

— Jag är oerhört glad och hedrad. Jag vill också uttrycka min uppskattning för det goda samarbetet mellan Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik i vår  gemensamma strävan att värna vårt ändliga  kulturarv och se detta som en viktig del av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Plaketten är utförd i oxiderat silver och formgavs 1923 av Carl Milles på uppdrag av Samfundet S:t Erik till 400-årsminnet av Gustav Vasa tronbestigning 1523.

Vi gratulerar varmt Kristina Berglund för denna hennes andra utmärkelse för år 2020. Kristina har tidigare mottagit Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj.

Samfundet S:t Erik delar alltsedan 1964 årligen ut en belöningsplakett till ”den som i samfundets anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller kulturminnesvårdande natur”. Med plaketten följer en prissumma som för närvarande är 50 000 kronor.