Belöningsplakett till Kristina Berglund

 


För att hon med sina gedigna kunskaper om stadsplanering och byggnadskonst på ett föredömligt sätt lyckats medverka till att hävda det stockholmska kulturarvet i ett framgångsrikt försvar av såväl enskilda byggnadsverk som omistliga helhetsmiljöer. Med sin bakgrund som stadsarkitekt och planchef i flera kommuner i Stockholms län har hon aktivt bidragit till att i stadsbyggnadsdebatten sprida kunskaper om Stockholms natur- och kulturhistoriska värden, inte minst genom sitt initiativ till bildandet av Upprop Kulturarv. Hon har som styrelseledamot i Svenska Byggnadsvårdsföreningen och i samarbete med Samfundet S:t Erik medverkat till seminarier och artiklar om stadsbyggande riktade till beslutsfattare och medborgare, samt i skriften Hur kunde det bli så här?


 

Så lyder Samfundet S:t Eriks motivering till att vår styrelseledamot Kristina Berglund under gårdagen tilldelades Samfundet S.t Eriks belöningsplakett och pris om 50 000 kronor.

— Jag är oerhört glad och hedrad. Jag vill också uttrycka min uppskattning för det goda samarbetet mellan Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik i vår  gemensamma strävan att värna vårt ändliga  kulturarv och se detta som en viktig del av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Plaketten är utförd i oxiderat silver och formgavs 1923 av Carl Milles på uppdrag av Samfundet S:t Erik till 400-årsminnet av Gustav Vasa tronbestigning 1523.

Vi gratulerar varmt Kristina Berglund för denna hennes andra utmärkelse för år 2020. Kristina har tidigare mottagit Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj.

Samfundet S:t Erik delar alltsedan 1964 årligen ut en belöningsplakett till ”den som i samfundets anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller kulturminnesvårdande natur”. Med plaketten följer en prissumma som för närvarande är 50 000 kronor.