fbpx

Kristina Berglund mottager Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Vår styrelseledamot Kristina Berglund har i dag mottagit Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj. 

Motiveringen:

”Kristina Berglund har i egenskap av styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen under många år arbetat på ideell basis med att bevara det byggda kulturarvet såväl via påverkan på stadsbyggnadspolitiken som genom försvar av enskilda byggnadsverk. Kristina har fört Svenska byggnadsvårdsföreningens talan med stort engagemang, gedigen kunskap och mod”.

”Jag är nästan mållös. Byggnadsvårdsföreningen har ju en bred verksamhet. Det är allt från linoljefärg till stadsbyggnad. Det beror på vilken tid man lever i vilka frågor som kommer mest i fokus. Nu under senare år i den snabba tillväxten i landet har stadsbyggnadsfrågorna kommit mycket i fokus och vi har engagerat oss mycket i det. Vi har fått vår talerätt enligt Århuskonventionen befäst vilket betyder att vi kan föra allmänhetens röst i rättsprocesser. Det har gjort att vi har blivit en maktfaktor, kan man säga. Men det som är allra mest glädjande i detta är det stora engagemanget som vi märker allt mer hos människor. De kontaktar oss i olika ärenden och vi märker att medlemstalet ökar. Då har vi kanske varit en liten katalysator i den processen”, säger Kristina under en intervju med Riksantikvarieämbetet.

Du kan också läsa Riksantikvarieämbetets artikel.

 

keyboard_arrow_up