fbpx

Arkitekturhistorikern Bengt O.H. Johansson har avlidit

Bengt O.H. Johansson avled under långfredagen. Under sitt liv var han verksam på Byggnadsstyrelsen, chef för Arkitekturmuseet, länsantikvarie i Kalmar och Stockholm och avdelningschef för kulturmiljö på Riksantikvarieämbetet. Därtill var han hedersdoktor vid naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Den svenske arkitekturhistorikern och tidigare chefen för Arkitekturmuseet i Stockholm, Bengt O.H. Johansson har avlidit.

Bengt arbetade under sitt liv på Byggnadsstyrelsen, ett arbete helt dedikerat åt kulturvård. Under åren 1966-1977 var han chef för Arkitekturmuseet i Stockholm. Därtill var han även länsantikvarie i både Kalmar och Stockholm samt avdelningschef för kulturmiljö på Riksantikvarieämbetet. Bengt utnämndes till hedersdoktor vid naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet 2004.

Han  fick också i uppdrag av regeringen att undersöka vad samtiden kan lära sig av de stora rivningsvågorna under 1960- och 70-talen. Arbetet resulterade i boken ”Den stora stadsomvandlingen – erfarenheter från ett kulturmord”. Ett arbete som Bengt kommenterade i en artikel för Byggnadskultur 1997.

Svenska Byggnadsvårdsföreningen vill rikta ett stort tack till Bengt O.H. Johanssons livslånga engagemang och gärning för den svenska byggnads- och kulturvården och riktar samtidigt vårt djupaste deltagande till hustrun Kerstin.

Bengt O.H. Johansson avled långfredagen den 2:a april, 86 år gammal.

keyboard_arrow_up