fbpx

3 frågor till Björn Wullt – eternittaksräddare

Eternitplattor tillverkades i olika former och med olika kulör. Bilden visar en detalj från ett annat tak, med korrugerad profil. FOTO: KAROL PILCH/WIKIMEDIA

Björn hörde av sig till Byggnadsvårdsföreningen för att berätta om en lyckad renovering av ett eternittak. Efter att under en längre tid ha sökt både svar och hjälp, fick han tillslut kontakt med en firma som kunde hjälpa till.


Det kändes som en stor befrielse att få tag på en firma som tog ansvar och kunde hantverket.


Hur gick ni tillväga för att hitta rätt firma?

– Det var mycket svårt att få hjälp med taket. Vi sökte på nätet efter firmor som renoverar eternittak, men deras enda svar var att de ville ta bort eterniten och lägga ny takbeläggning. Jag försökte få tag på cementfiberplattor, som ju anges som identiska som eternitplattor, och därmed ett bra alternativ att byta eller komplettera med. Den typ av cementfiberplatta jag fick erbjudande om via en byggfirma var dock mycket dyra, och fanns endast i grått.

Jag satte också in en fråga på Byggnadsvårdsföreningens forum, och köpte boken »Eternithus« av E Aagård. De svar jag fick genom detta var allmänt uppmuntrande och intressanta, men innebar att man skulle göra allt själv. Dessutom saknades detaljerade, praktiska råd. Det angavs till exempel att det går bra att själv byta plattor, men det visade sig (i mitt fall) vara ett väldigt teoretiskt råd. När jag själv försiktigt skulle byta en platta gav jag snabbt upp, de låg så tätt kilade in i varandra att det var omöjligt.

Till slut satte vi in en annons på en site som heter »Servicefinder«. Vi fick ett enda svar från en firma i Halmstad, Jonitak AB. Det kändes som en stor befrielse att få tag på en firma som tog ansvar och som kunde hantverket.

Hur gick renoveringen till?

– Taket rengjordes och besprutades med ett medel som hindrar ny växt av mossa. Sedan målades med en cementfärg i tegelröd färg. Jag vet inte riktigt om det är nödvändigt att måla taket, men jag valde att göra det eftersom jag antog att det skyddade plattorna. Trasiga plattor, hängrännor, stuprör och andra plåtar byttes. Det var inte särskilt kostsamt. Det underhåll som krävs nu är att ta bort mossa om den börjar att växa till sig igen.

Har du några tips till den som är i samma situation som ni var?

– Vad gäller takfirmor så är det förstås avhängigt att de vill utföra takrengöring. Det finns ju också firmor som enbart arbetar med att rengöra tak. Man kan kontakta en sådan för, och sedan i lugn och ro leta efter en firma som kan åta sig att måla (om man vill det), och byta ut plattor. Som jag förstår är det på intet sätt nödvändigt att måla taket efter rengöringen.

Det är inte lätt att få tag på en firma, och självklart kan man göra allt arbete själv. Vad gäller material kan man fråga i en färgbutik. Det svåraste momentet, att byta plattor, vet jag helt enkelt inte hur man gör. Jonitak AB säger att de planerar göra en video som visar hur man byter eternitplattor.

Anna Lokrantz, tidigare redaktör för Byggnadskultur och länsombud i Västergötland

keyboard_arrow_up