fbpx

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Ekerö centrum

Dnr. PLAN. 2010.33. Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planförslaget på samråd till 2018-01- 12. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde.

Sammanfattning

  • Ekerö centrum, Tappström, är en helhetsmiljö av hög arkitektonisk kvalitet präglad av nytänkande samtidigt som utformningen anknyter till den traditionella småskaliga staden. Området är ritat av en av tidens främsta arkitekter och har ett dokumenterat högt kulturvärde vilket innebär stora krav på hänsyn till den befintliga miljön och god anpassning vid fortsatt stadsutveckling i närområdet.
  • Det saknas i planhandlingarna en analys av planförslagets effekter för den värdefulla miljön. Det är anmärkningsvärt att den planerade bebyggelseantikvariska utredningen, som borde utgjort underlag för planförslaget, ännu inte utförts.
  • De angivna argumenten för rivning av centrumbyggnaderna och bussgaraget är svaga. Rivning av tekniskt fullgoda byggnader strider dessutom mot de nationella målen att hushålla med ändliga resurser och minska utsläpp.
  • SBF förordar att planförslaget omarbetas, med utgångspunkten att inga befintliga byggnader rivs. Istället bör stadsmiljön utvecklas med största möjliga hänsyn till Tappströms nuvarande småstadskaraktär.
  • SBF föreslår vidare att hela Erskines område förses med q-bestämmelse, vilket innebär att planändring krävs för den del av området som ligger utanför det aktuella planförslaget.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up